Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024

Vertaisohjauksesta voimaa! - osallistava vertaisohjaus opiskelijoiden verkko-ohjauksen ja hyvinvoinnin tukena

Projektiopinnot vaativat opiskelijoilta aktiivista roolia, vastuunottoa, itseohjautuvuutta ja -johtajuutta sekä ryhmätyötaitoja. Onnistumisen kannalta oppimisprosessin keskeisenä pedagogisena elementtinä on vertaisohjaus. Vertaisohjauksella on oleellinen osa sekä oppimistavoitteiden saavuttamisessa että osallistavan, turvallisen ja mielekkään oppimiskokemuksen ja opintoihin kiinnittymisen ja yhteisöllisyyden lisäämisessä. 

Nykyiset vertaisohjauksen menetelmät on kehitetty lähiopetukseen ja nopea siirtyminen verkko-opetukseen ja -ohjaukseen on nostanut esiin korkeakoulun tarveanalyyseissä uusia vertaisohjauksen tarpeita samalla kun opiskelijan itseohjautuvuuden ja -johtamisen vaatimustaso on noussut ja opintoihin kiinnittyminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemus heikentynyt. Verkkotyöskentely edellyttää myös vahvaa ohjautuvuutta opiskelijaryhmältä. Kaikki tämä vaatii vertaisohjaajilta uusia ja monipuolisia tietoja ja taitoja yksilön, ryhmän ja itsensä ohjaamiseen. Vertaisohjauksesta voimaa! -projektissa pyritään vastaamaan havaittuihin tarpeisiin kartoittamalla verkko-ohjauksen hyviä käytänteitä ja valitsemalla niistä monipuolisia ja käyttötarkoitukseltaan sopivia menetelmiä testattaviksi ja analysoitaviksi autenttisissa oppimis- ja ohjaustilanteissa.

Hankkeen tavoiteltavat tulokset:

1.Opiskelijoiden paremmat itseohjautuvuuden ja -johtamisen valmiudet sekä korkeakouluopiskelutaidot projektimaisissa verkko-oppimisympäristöissä.

2. Vertaisohjaajien paremmat verkko-ohjaustaidot tukeakseen vertaisopiskelijoidensa opiskelua ja opinnoissaan edistymistä.

3. Hyväksi havaittujen valtakunnallisten ja paikallisten ohjauskonseptien yhdistäminen vertaisohjaukseen projekti- ja verkko-oppimiskonteksteissa.

4. Konkreettisia osallistavia opiskelijalähtöisiä toimintatapoja ja menetelmiä vertaistuen ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi sekä yksinäisyyden vähentämiseksi niin yksilö-, ryhmä- kuin ohjaajatasolla.

5. Arviointitutkimusta hankkeen tavoitteiden toteutumisesta ja kehitettyjen toimintamallien ja menetelmien käytettävyydestä, opiskelijoiden taitojen ja valmiuksien kehittymisestä ja vertaisohjaamisen haasteista ja mahdollisuuksista verkossa.

6. Korkeakouluhenkilöstön, opintopsykologien ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden edistäminen ja monipuolistaminen.

Vertaisohjauksesta voimaa! -projekti on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.