Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.8.2022
Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttö- ja hoitosuunnitelma

Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttö- ja hoitosuunnitelma

Tekijä(t): Pekka Alho, Antti Kaseva & Timo Vaahtoranta

ISBN: ISBN 978-952-216-808-5 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 285

94 s., 2022

Vuonna 1965 merestä erotetun Uudenkaupungin makeavesialtaan merkitys seudun raakavesilähteenä on kiistaton. Altaan vedestä tuotettua talousvettä käyttää päivittäin noin 25 000 henkeä Uudenkaupungin, Taivassalon, Kustavin, Vehmaan ja Pyhärannan kunnissa. Uudenkaupungin Vesi -liikelaitos toimittaa altaan vettä lisäksi useiden suurien teollisuusyritysten tarpeisiin.

Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttö- ja hoitosuunnitelma on Turun ammattikorkeakoulun Vesitekniikan tutkimusryhmän altaalle ja valuma-alueelle suuntautuneiden hankkeiden ja sidosryhmäyhteistyön julkaisu, jonka tavoitteena on toimia omavalvontatyyppisesti Uudenkaupungin Vesi -liikelaitoksen tukena lakisääteisiä velvoitteita laajemmassa kuvassa.

Julkaisu kertoo tavanomaisesta poikkeavan vesihuoltoratkaisun synnystä, sen vaikutuksista ja myös asiaan liittyvästä problematiikasta noin 38 km2 laajuisella entisellä merialueella ja siihen laskevan Sirppujoen valuma-alueella.

Suunnitelmassa vesistökokonaisuutta käsitellään ensisijaisesti Uudenkaupungin Vesi -liikelaitoksen näkökulmasta ja siinä painotetaan raakaveden laatua, riskitekijöitä, tulvasuojelua, luonnonympäristön tilaa sekä näiden kytköstä valuma-alueeseen ja erityisesti happamiin sulfaattimaihin.

(pdf-tiedosto, 4,88 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.