Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.5.2023
Luontolähtöistä liiketoimintaa ja työhyvinvointia kehittämässä

Luontolähtöistä liiketoimintaa ja työhyvinvointia kehittämässä

Tekijä(t): Irina Katajisto-Korhonen (toimittaja ja kirjoittaja) ja Afrisa Kapella, Mary-Ann Kaukinen, Minna Kivi ja Telle Tuominen (kirjoittajat)

ISBN: 978-952-216-841-2 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 155

82 s., 2023

Luonto ja luontolähtöiset hyvinvointipalvelut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia yrityksille nyt ja tulevaisuudessa. Tarvetta erilaisille luontolähtöisille palveluille riittää ja kiinnostus sekä tarve niitä kohtaan kasvaa jatkuvasti. Luonnolla on tutkitusti monia terveys- ja hyvinvointihyötyjä, joita voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa ja vaihtelevissa toimintaympäristöissä. Kasvavaa tarvetta tavoitteellisille hyvinvointia tukeville palveluille on esimerkiksi syrjäytymistä ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä hoito- ja kuntoutustyössä.

Luonto tarjoaa yrityksille uusien palvelumuotojen lisäksi suurta etua hyvinvoivan henkilöstön muodossa. Luontoympäristöt ja -elementit tarjoavat hyvää vastapainoa työlle ja edesauttavat työstä palautumista. Työhyvinvoinnin näkökulmasta positiivisia vaikutuksia voidaan saada esimerkiksi tuomalla luontoa enemmän itse työpaikkaympäristöihin tai hyödyntämällä luontoa työn tauottamisessa. Tällä vaikutetaan parhaimmillaan myös työn tuottavuuteen sekä yritysten veto- ja pitovoimaan.

Luontolähtöistä liiketoimintaa ja työhyvinvointia kehittämässä -julkaisu tuo esiin tietoa ja konkreettisia keinoja luonnon lisäämiseksi yrityksen palveluvalikoimaan sekä työhyvinvoinnin tueksi. Julkaisun ensimmäisessä osiossa paneudutaan liiketoiminnan kehittämisen näkökulmaan ja nostetaan esiin myös suomalaisen Green Care -toiminnan ja sen edellytykset. Julkaisun työhyvinvointiin keskittyvä toinen osio esittelee useita mahdollisuuksia hyödyntää luontoa osana yritysten ja yksilöiden työhyvinvointitoimenpiteitä – esimerkkeinä voidaan mainita luontosuhteiden vahvistaminen ja biofilinen suunnittelu.

Tämä julkaisu on tuotettu osana Turun ammattikorkeakoulun Luonnosta liiketoimintaa ja työhyvinvointia -hanketta, joka toteutui vuosina 2022–2023. Hanke on rahoitettu osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian takia toteutettavia toimia.

(pdf-tiedosto, 13 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.