Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.12.2020
Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opettajuus tutkimuksen, kehittämisen ja uudistamisen sillanrakentajana

Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opettajuus tutkimuksen, kehittämisen ja uudistamisen sillanrakentajana

Tekijä(t): Pia Ahonen

ISBN: 9789522165961 (painettu)

ISBN: 9789522165978 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 222

101 s., 2015

Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen (YAMK) käynnistyessä tavoitteena oli alusta alkaen opetuksen ja tutkintojen korkea laatu. Lisäksi koulutukseen kytkeytyi vahva työelämän kehittäjän rooli. Keskeiseksi muodostui pätevän ja osaavan opetushenkilöstön rekrytoiminen, työelämäyhteistyön vahvistaminen sekä työelämälähtöisten toimintamallien luominen. Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) yleistyessä sen integraatio YAMK-koulutukseen on vahvistunut. Eri aloilla ja tutkinto-ohjelmissa integraation toteutumisessa on kuitenkin suuria eroja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kaikkia ammattikorkeakouluja koskevan YAMK-koulutuksella vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hankkeen (2014–2015) YAMK-koulutuksen ja TKI-toiminnan integraation lisäämiseksi ja toimintamallien kehittämiseksi. Yhtenä osiona hankkeessa on ollut YAMK-opettajuus sillanrakentajana työelämän ja koulutuksen yhdistäjänä. Aihetta on lähestytty kolmikantamallin viitekehyksessä mm. opettajan osaamisen, innovaatioiden edistämisen ja osana opintoja toteutettavan projektitoiminnan näkökulmista.

Julkaisussa kuvataan YAMK-opettajuus sillanrakentajana -osion toteutusta ja tuloksia Turun ammattikorkeakoulun projektitoimijoiden kirjoittamissa artikkeleissa.

(pdf-tiedosto, 0,88 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.