Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.9.2022
Robotti_678x300.png

Digitalisaatio teknologiateollisuudessa | Osaajakoulutus

Digitalisaatio teknologiateollisuudessa -osaajakoulutuksessa päivität tietosi ja taitosi vastaamaan alan yritysten ajankohtaisia tarpeita erityisesti digitalisaation hyödyntämisen osalta. Tulevaisuudessa yrityksissä tarvitaan lisää osaajia, jotka voivat uudistaa valmistavan teollisuuden toimintatapoja uusimpien ICT-teknologioiden avulla, esimerkiksi kone- ja tuotantoautomaation, kyberturvallisuuden ja 3D-mallinnuksen avulla. 

Opintojen pääasiallisena kohderyhmänä ovat teknologiateollisuuden työntekijät, mutta myös muut alan ammattilaiset, joiden tehtävänä ja haasteena on digitalisaation käyttöönotto ja soveltaminen työssään. Koulutukseen voivat osallistua myös alalta työttömäksi jääneet ja lomautetut, jotka hakevat osaamisen päivittämistä digitalisaation alalla. Hakijan tulee kuitenkin itse tarkistaa koulutukseen osallistumisen mahdolliset vaikutukset tukiin.

Laajuus ja kesto: 30 op | n. 1 vuosi (17.8.2022 - 31.7.2023) 

Koulutus toteutetaan syyslukukauden 2022 – kevätlukukauden 2023 aikana, riippuen opiskelijan kurssivalinnoista. Opinto-oikeus jatkuu vielä syksyn 2023, mikäli opiskelija haluaa täydentää esim. puuttuvia kursseja.

Alkamisajankohta: Yhteinen aloitus- ja infotilaisuus 17.8.2022 klo 16.30 Turun AMK:n Kupittaan kampuksella. Myöhemmin valituille järjestetään orientaatio syyskuun alussa.

Hinta: Ilmainen. 

Opintojen sisältö

Digitalisaatio teknologiateollisuudessa -osaajakoulutuksen laajuus on 30 op ja suunniteltu kesto n. 1 vuosi. Opinnot koostuvat 5 opintopisteen laajuisista opintojaksoista, joista valitset parhaiten omiin tarpeisiisi ja tavoitteisiisi sopivat.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään ennen opintojen alkua henkilökohtainen oppimissuunnitelma, johon valitaan opintoja 15 op Turun AMK:n opintotarjonnasta ja 15 op Turun yliopiston opintotarjonnasta. Tarjolla olevat opintojaksot ovat yhteisiä korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Koulutus toteutetaan lukuvuoden 2022-2023 aikana, riippuen valitsemistasi opintojaksoista. Opinto-oikeus jatkuu vielä syksyn 2023, mikäli haluat esimerkiksi täydentää puuttuvia opintoja.

Opinnot ovat pääosin päiväaikaan suoritettavia ja sisältävät lähiopetusta Turun AMK:n ja Turun yliopiston kampuksilla. Tarjolla on myös joitain verkko- ja hybridiopintojaksoja. Lähiopetukseen kuuluvat käytännön harjoitukset toteutuvat korkeakoulujen nykyaikaisissa laboratorioissa. 

Koulutus toteutetaan Turun AMK:n ja Turun yliopiston yhteistyönä. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Tutustu kurssitarjontaan

Kurssitarjontaa päivitetään tähän toukokuun 2022 aikana.

Turun ammattikorkeakoulun  opintojaksot 2022-2023

ICT, Tieto- ja viestintätekniikka

  • Cybersecurity in Industrial Networks5 op., syksy 2022 (AMK) Ajankohta: 29.8.22 - 22.12.22.Opetusmuoto: etäopetus (Zoom)
  • IoT for Wireless Systems 5 op, syksy 2022 (YAMK) Ajankohta, opetusta: 6.9. 12-16, 4.10. 12-16, 1.11. 12-16 ja 22.11 13-16. Opetusmuoto: Hybridi: etämahdollisuus: 6.9. ja 22.11. ja labratyöt, lähiopetus: muut kerrat.
  • Johdatus Digitalisaatioon 5 op. syksy 2022 (AMK): Ajankohta: Aloitus viikolla 36. Opetusmuoto: pääosin etäopetus, online ja lisänä 3 x n. 2h lähiopetusta: vko 36, 45 ja 48
  • Cryptology,5 op. Kevät 2023 (AMK) Ajankohta: Opetusta viikoilla: 2-17 (ei viikolla 8) Opetusmuoto: lähiopetus 
  • 3D modelling 5.op. Kevät 2023 (AMK) Opetusmuoto: lähiopetus. Tarkemmat ajankohdat täsmentyvät myöhemmin.

Teknologiateollisuus, konetekniikka

Koneautomaatio

Automaation ohjausjärjestelmät

Tuotantoautomaation uudet menetelmät

 

Turun yliopiston opintojaksot 2022-2023

Konetekniikka

Aineopinnot (TkK)

Syventävät opinnot (DI)

IT, Tietotekniikka / Tietojenkäsittely (TBC)

Miten haen?

Koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa. Tarkemmat hakuohjeet ja valintaperusteet löydät Opintopolusta. 

Mikä osaajakoulutus?

Avoimen ammattikorkeakoulun osaajakoulutukset ovat erityisesti työikäisten jatkuvan oppimisen tarpeisiin suunnattuja koulutuksia, joissa voit hankkia uutta osaamista, syventää tai laajentaa asiantuntijuutta ilman kokonaisen tutkinnon suorittamista. Myöhemmin opintoja voi hyödyntää osana korkeakoulututkintoa.

Tämän osaajakoulutuksien opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja laajuus on 30 opintopistettä. Opiskelija saa opinnoista opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista sekä todistuksen eli osaajakoulutusdiplomin suorittaessaan koko laajuuden.

Tutustu Turun AMK:n jatkuvan oppimisen tarjontaan.