Sivu päivitetty 17.4.2019

Lean-valmennus

Lean-toimintatavan hallitseva organisaatio tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tuottavasti ja kustannustehokkaasti. Lean on enemmän toimintakulttuuri ja ajattelutapa kuin työkalu.

Lean-ajattelun keskiössä on kokonaisuuden ymmärtäminen. Lean sopii toimialasta riippumatta kaikille organisaatioille, jotka haluavat tehdä enemmän tulosta ja luoda asiakkaille lisäarvoa.

Kenelle

Valmennus on suunnattu organisaatiokohtaisesti henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu organisaation toiminnan kehittäminen ja henkilöstön osallistaminen, esim. johdolle, esimiehille, laatupäälliköille ja HR-asiantuntijoille.

Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on luoda kokonaiskäsitys Lean-filosofiasta sekä Lean-periaatteiden hyödyistä ja juurruttamisesta yrityskulttuuriin. Valmennus opastaa Lean-työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.

Keskeinen sisältö

1. Lean ajattelutapana ja Leanin vaatimukset (1 pv)

  • Lean filosofiana, teoriana ja käsitteenä
  • Leanin vaatimukset
  • Mittareiden ma mittaamisen merkitys sekä mittaamisen haasteet
  • Johdon tuen merkitys Leanille, case-esimerkkejä

2. Lean työkalut ja niiden soveltaminen käytännössä (1 pv)

  • Lean-työkalut ja niiden soveltaminen käytännössä, mm. 5S, Canban, Poke-Yoke, pullonkaulat ja hukat, ABC-analyysi

3. Jatkuva parantaminen ja laatu (1 pv)

  • Jatkuvan parantamisen periaate ja tarpeellisuus
  • Laadukkuus työssä
  • Kehittyneimmät työkalut

Työskentelytavat

Lean-valmennukset ovat käytännönläheisiä ja niitä havainnollistetaan case-esimerkein ja konkreettisin harjoituksin. Osallistujat tekevät omaan organisaatioonsa liittyvän kehitystehtävän esim. organisaation prosessien kehittämisestä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Asiakkuusvastaava Sinikka Leino, p. 050 5985 822, sinikka.leino@turkuamk.fi