Sivu päivitetty 20.3.2017

Varsinais-Suomessa tarvitaan myyntitaitoisia insinöörejä

Turun AMK:ssa voi suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon teknisessä myynnissä. Teknisen tietämyksen lisäksi insinöörienkin osaamisessa korostuvat nykyään myynti- ja palveluosaaminen.

Teksti: Martti Komulainen

Etenkin perinteisesti teknistä osaamista korostavaan insinöörikoulutukseen on Turun AMK:ssa lähdetty tuomaan myynnillisempää näkökulmaa. Tarve on noussut myös teknologiateollisuuden piirissä, mistä on tullut viestejä myyntiosaamisen kehittämisen puolesta.

– Lähdin hakemaan insinööreille suunnatussa myyntikoulutuksessa lisää myyntitaitoja ja teoreettistakin pohjaa myyntityöhön, toteaa NCC:n Industry-yksikössä tuotantoinsinöörinä työskentelevä Asta Tähtinen.

– Näen koulutuksen investointina tulevaisuuteen, joka voi tarjota myös nykyistä myynnillisempiä tehtäviä jatkossa, jatkaa Tähtinen. 

Tähtisen tausta on insinööritutkinto rakennustekniikan alalta Turun AMK:sta vuonna 2002. Valmistuttuaan hän on toiminut mm. alue- ja myyntipäällikkönä. Nykyisin hän vastaa NCC:n asfalttiasemien laadusta sekä ympäristö- ja turvallisuusasioista. 

Hän kokee saaneensa ylemmästä AMK-koulutuksestaan tietoa teollisista myyntiprosesseista ja myynnin johtamisesta. Alun teoriapainotteisten opintojen jälkeen on kuluvana keväänä painottuneet käytännön soveltamistehtävät nykyiseen työhön.

Vuorovaikutustaitoja ja liiketoimintaosaamista

Vaikka koulutuksen nimessä korostuu myynti on sisältöinä myös yleisempiä aiheita, kuten liiketoimintaosaaminen sekä esimies- ja vuorovaikutustaidot.

Kaksivuotisen ylemmän AMK-koulutuksen läpikäyvät opiskelijat ovat työelämässä ja kokoontuvat kerran kuukaudessa lähipäiville.

– Opiskelijat ovat motivoituneita ja halukkaita jakamaan kokemuksiaan muiden kanssa, kehuu Timo Holopainen, myynnin yliopettaja ja teknisen myynnin koulutuksen vetäjä, jolla on 20 vuoden kokemus teknisestä myynnistä kansainvälisillä markkinoilla. 

Lisätietoa teknisen myynnin YAMK-koulutuksesta: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/insinoori-ylempi-amk-tekniikka/