Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.10.2017

Turun AMK ensimmäisenä suomalaisena mukaan kiertotalousverkosto Ellen MacArthur Foundationiin

Turun AMK on valittu mukaan maailmanlaajuisen, johtavan kiertotalousverkoston Ellen MacArthur Foundationin jäseneksi. Jäsenyys saattaa ammattikorkeakoulumme yhteen alan keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Tulevaisuudessa tähdätäänkin mukaan kansainvälisiin hankkeisiin, joissa päästään mukaan edistämään kiertotaloutta ja sen ympärillä pyörivää liiketoimintaa laajasti.

Teksti: Johanna Stenroos-Vuorio

Ellen MacArthur Foundation on verkosto, jossa toimivat jäsenet yhdessä edistävät kiertotaloutta ja sen ympärillä tapahtuvaa liiketoimintaa. Kiertotalousverkostolla on monta ohjelmakokonaisuutta, joista yksi on Education eli koulutus. Tässä kokonaisuudessa myös Turun AMK on mukana.

- Network Universities -jäsenverkoston keskeinen tavoite on ensisijassa olla koulutusta kehittävien verkosto. Koulutusta kehittämällä pääsemme myös välillisesti edistämään kiertotaloutta, kertovat koulutus- ja tutkimusvastaava Piia Nurmi sekä tutkimusvastaava Liisa Lehtinen Turun AMK:sta.

Kiertotalousyhteiskunnan syntyminen vaatii yhteiskunnan eri sektoreiden välistä yhteistyötä ja monialaista osaamista. Tulevaisuuden tekemiseen tarvitaan eri alojen ammattilaisia, joilla on ymmärrys luonnonvarojen rajallisuudesta ja kiertotalouden merkityksestä asioiden ratkaisijana.

- Kiertotalouden opetus onkin ratkaisevassa roolissa, jotta tulevaisuudessa kiertotalous on uusi normaali ja me kaikki tiedämme olevamme sen toteuttajia, toteaa johtava asiantuntija Nani Pajunen Sitrasta.

Mukana kiertotalouden huippukorkeakouluja ympäri maailman

Ellen MacArthur Foundationissa on mukana paljon kiertotalouden huippukorkeakouluja. Todellisia edelläkävijöitä kutsutaan verkostossa nimellä Pioneer Universities, ja niiden joukkoon tietysti myös Turun AMK tähtää tulevaisuudessa.

- Potentiaaliset edellytykset meillä todella on, sillä kiertotaloutta tutkitaan ja kehitetään Turun AMK:ssa jo nyt useissa tutkimusryhmissä, Piia Nurmi toteaa.

Network Universities -porukassa on mukana Turun AMK:n kaltaisia kiertotalouden aktiivisia edistäjiä.

- Tähtäämme siihen, että tulevaisuudessa olemme yksi alan pioneeriosaamista tuottavista huippukorkeakouluista, sanoo Liisa Lehtinen.

Turun AMK:ssa ollaankin nyt hyvässä vauhdissa sekä kansallisessa että kansainvälisessä kiertotalous-yhteistyössä, ja jäsenyys Ellen MacArthur Foundationissa vahvistaa yhteistyömahdollisuuksia entisestään.

- Nyt meillä on entistä suuremmat mahdollisuudet päästä oppimaan kaltaisiltamme ja tuoda kansanvälistä osaamista sitten kotimaan kansallisiin verkostoihin, Nurmi miettii.

Kiertotaloustutkimuksen opinnollistaminen ja innovaatiopedagogiikka edellä

Hakuprosessi verkoston jäseneksi alkoi ensimmäisen kerran Skypen välityksellä syyskuussa 2016. Tutustumisvaiheen jälkeen Ellen MacArthur Foundationin edustajat kannustivatkin Turun AMK:ta hakemaan mukaan verkostoon:

- Loppukeväästä 2017 teimme hakemuksen ja päätöksen hyväksymisestä saimme elokuussa, kertoo Piia Nurmi.

Koska jäsennimitys on vielä tuore, eivät Turun AMK:n toimijat ole ehtineet vielä tarkemmin tutustua muihin Network Universities -jäseniin.

- Arvelemme kuitenkin, että harva lienee näin kehittynyt innovaatiopedagogiikka-tyyppisen kiertotalouskoulutuksen tekemisessä kuin me olemme. Opinnollistamalla kaiken kiertotaloustutkimuksemme siirrämme konkreettista osaamista suoraan tulevaisuuden tekijöille. Se, miten teemme opiskelija-yritys-yhteistyötä ja projekteja, vaikuttaa olevan kansainvälisestikin kiinnostavaa, huomauttaa Lehtinen.

Keskeisin hyöty verkostoon kuulumisessa on ehdottomasti samankaltaisiin toimijoihin tutustuminen.

- Tavoitteemme on sujuva sisäänpääsy kansainvälisiin hankkeisiin. Aiomme olla aktiivisia jäseniä verkostossa, Nurmi ja Lehtinen toteavat.

Vuonna 2010 perustettu maailmanlaajuinen kiertotalousverkosto tekee yhteistyötä bisnesmaailman, hallitusten ja yliopistomaailman kanssa kiihdyttääkseen kiertotalous-talousmallin käyttöönottoa Euroopassa/maailmalla ja edistääkseen mm. kiertävien tuotteiden suunnittelua. Akateemista tutkimusta esittelemällä ohjelma mahdollistaa yhteistyöhankkeitten syntymisen ja tiedonvaihdon.

Kiertotalouden Excellence Center Turun AMK:ssa

Kiertotalouden Excellence Center

Kiertotaloudella tarkoitetaan paljon enemmän kuin syntyneen jätteen kierrätystä. Se on uusi talousmalli, jossa tuotanto ja käyttö suunnitellaan siten, että jätettä ei synny, vaan materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa. Kiertotaloudessa tuotteet lähtökohtaisesti suunnitellaan kiertäviksi.

Turun AMK:n Kiertotalouden Excellence Centerin toiminnassa lähestytään kiertotaloutta poikkitieteellisesti. Yhdistämällä Turun AMK:n erityisosaamisalueet sekä hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuudet, voidaan saavuttaa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää etua yrityksille. Eri tutkimusryhmien yhteistyö on menestyksen avain, ja yhteistyössä tartumme yritysten kehitysmahdollisuuksiin. Poikkitieteellisyys avaa uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle, osaamiselle ja tulevaisuuden yhteiskunnallisten haasteisiin vastaamiselle.

Lue lisää: Excellence Center: Circular Economy