Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.11.2017

Innovaatiokilpailu haastaa sosiaali- ja terveysalan toimijat sekä insinöörit yhteistyöhön

Turun ammattikorkeakoulun yrityskumppani Elisa Oyj:n tarjoamat tuotekehityshaasteet saivat aikaan konkreettisen muutoksen opiskelijoiden oppimissuunnitelmatasolla, kun sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan opiskelijat tuotiin nyt saman pöydän ääreen ideoitaan virittelemään.

Hackathon-tyyppisesti toteutettava kehitystyö alkoi lokakuussa, jolloin yritysedustajat esittivät haasteensa opiskelijaryhmälle. Marraskuussa hiotut esitykset esitellään yrityskumppaneille ja muille mukana olleille. Parhaat ideat Elisa Oyj palkitsee.

Teksti: Johanna Stenroos-Vuorio
Kuvat: Elina Kontio

Ideointiprosessiin mukaan päässeet moniammatilliset tiimit muodostuivat hyvinvointiteknologian ylempään ammattikorkeakoulututkintoon opiskelevista sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista sekä tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijoista.

– Käytännössä teimme siten, että yhdistimme osan sosiaali- ja terveysalan Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla -opintojaksosta ja insinöörien hyvinvointiteknologiatuotteiden tuotekehitys -opintojaksosta, kertovat yliopettajat Elina Kontio ja Katja Heikkinen.

Elisa Oyj:n edustajien, Guss Thomasin ja Esa Wahlroosin, antamiin haasteisiin tiimit alkoivat kehittää ideoita ns. Hackathon-tyyppisesti. Normaalista Hackathon-tilanteesta poiketen aikaa on tässä tapauksessa käytössä hieman enemmän, sillä kolmen viikon ajan opiskelijatiimeillä on mahdollisuus työstää ajatuksiaan ja ideoitaan osana toimeksiantoa. Osa työskentelystä on mahdollista toteuttaa myös etänä.

– Vaikkakin toteutuksemme poikkeaa hivenen normaalista hackathonista, on tämä selvästi erittäin toimiva tapa tehdä kehitystyötä. Uskon, että opiskelijaryhmät saavat aikaan innovaatioita, joista yrityskumppanimmekin voi aidosti hyötyä, toteaa Elina Kontio.

Innovaatiokilpailu – parhaat innovaatiot palkitaan

Työskentelyn aloitti kahdeksantuntinen läsnäolopäivä, jossa paikalla olivat opiskelijoiden ja yritysedustajien lisäksi myös ryhmien vastuuopettajat. Yhteisen työskentelyn jälkeen opiskelijaryhmät alkoivat työstää aiheitaan pienemmissä ryhmissä.

Ryhmät esittävät välikatselmuksen opettajille puolessa välissä itsenäistä työskentelyään ja innovoinnin aikana heillä on mahdollisuus kysyä yritykseltä myös lisätietoja ja tarkennuksia aiheeseen liittyen. Marraskuun lopussa on hacathonin purkutilaisuus, jossa ryhmät esittävät omat tuotoksensa sekä yrityksen edustajille että muille ryhmille.

– Arviointi tapahtuu erillisen innovaatiokilpailun arviointikehikon avulla sekä opiskelijoiden vertaisarvioinnilla ja yrityksen pisteytyksen pohjalta, joten se on hyvin kattavaa, Katja Heikkinen kertoo.

Toimintatapa innostaa kaikkia toimijoita

Elisa Oyj:n edustajat tarjosivat opiskelijoille pureskeltavaa kolmesta eri aihepiiristä. Jollakin tapaa kaikki aiheet liittyvät kuitenkin yrityksen tuotekehitysvaiheessa olevan tuotteen jatkokehitykseen.

Opiskelijat ovat olleet innoissaan, sillä tarjolla on ollut mielenkiintoinen tilaisuus päästä mukaan yrityksen tuotekehitysprosessiin. Yhtä lailla opiskelijoista on ollut antoisaa, kun kurssien yhdistäminen on koonnut yhteen eri koulutusalojen opiskelijat moniammatillisiksi ryhmiksi.

Opiskelijat Maiju Salovaara-Hiltunen, Joni Järvinen, Juhani Koskinen, Matias Mäntyniemi ja Samuli Nieminen:

– On ollut mielenkiintoista, kun yritysrajapinta on näin lähellä omaa toimintaamme. Emme ole keräämässä pelkästään opintopisteitä, vaan tämä on ollut jo nyt todella hyvä tapa oppia ja kehittyä.

Insinööriopiskelijoiden mielestä on myös toimivaa, kun insinööriksi opiskelevien lisäksi ryhmässä on sote-taustaisia. Suunnittelu on tuntunut mielekkäältä ja insinöörimäinen ajattelu on laajentunut.

Opiskelijat Teemu Lehtonen, Jaakko Kouvonen, Hanna Syysmäki, Kirsi Oksanen ja Juuso Kurkilahti toteavat, että koska ryhmässä on mukana eri-ikäisiä opiskelijoita, on ideointiprosessiin saatu runsaasti erilaisia näkemyksiä.

Opiskelijat Toni Kainulainen, Hannu Pohjolainen, Jarkko Rantanen, Hanna Setälä, Laura Työppönen ja Kaisa Sivonen puolestaan miettivät, että mahdollisuus tällaiseen yritysrajapinnan läheisyydessä tapahtuvaan opiskeluun on loistojuttu.

– Koska yritys ja sen edustajat ovat olleet todella sitoutuneita prosessiin ja opiskelijayhteistyön tekemiseen, emme voi olla kuin tyytyväisiä. Ja samalla me olemme päässeet toteuttamaan yhteisopettajuutta sote- ja insinööriopetuksen kesken, iloitsevat Heikkinen ja Kontio.

Tule Turkuun opiskelemaan!

Turun ammattikorkeakoulussa innovaatiopedagogiikka ohjaa koko toimintaa ja opiskelijan oppimista.

Innovaatiopedagogiikalla tarkoitetaan kokeilua, tiedon ja osaamisen jakamista sekä erilaisten näkökulmien yhdistämistä. Sen avulla tähdätään opiskelijoiden innovaatiovalmiuksien luomiseen yhdistämällä opetusta, tutkimus- ja kehitystyötä sekä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa.

Turun AMK on mukana myös kansainvälisessä insinöörien koulutushanke CDIO:ssa (CDIO.org), jossa opintoja suunnitellaan siten, että koulutus saadaan yhä enemmän vastaamaan työelämän vaatimuksiin. CDIO-opetusote on yksi tapa toteuttaa innovaatiopedagogiikkaa käytännössä.

- Tämä Elisa Oyj:n meille tarjoama oppimiskokemus on yksi keino, jolla opiskelijat saavat lisää innovaatiovalmiuksia sekä pääsevät toimimaan yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa, Kontio ja Heikkinen toteavat.