Sivu päivitetty 1.2.2019

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju –erikoistumiskoulutuksella uusia valmiuksia omaan työhön

Turun AMK:sta valmistui ensimmäinen Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju –erikoistumiskoulutuksen (30 op) ryhmä 9.1.2019. Koulutuksesta valmistui 18 terveydenhuoltoalan ammattilaista. Päätöstilaisuus huipentui opiskelijoiden kehittämistehtävien esittelyyn ICT-Cityn aulassa.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena oli vastata laaja-alaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutuksen pääteema oli syöpäpotilaan moniammatillisen hoito- ja palvelukokonaisuuden laatu ja hoidon vaikuttavuus. Muita keskeisiä teemoja olivat syövän ehkäisyyn, esiintyvyyteen, diagnostiikkaan, syöpäsairauksiin ja niiden hoitoon liittyvät teemat sekä näihin teemoihin liittyvä kehittämisosaaminen.

"Voimme vaikuttaa ammattilaisina paljon syöpäpotilaan kokonaisvaltaiseen elämänlaatuun ja arjessa jaksamiseen antamalla oikeanlaista ja asiantuntevaa tukea ja ohjausta", pohtivat parityönä kehittämistehtävänsä työstäneet opiskelijat päätösseminaarissa.

Uusia näkökulmia ja muutoksia työnkuvaan

Koulutuksen palautteissa osallistujat kertoivat koulutuksen vastaavan hyvin työelämän haasteisiin, antaneen vaihtelua ja uusia valmiuksia omaan työhön sekä avanneen uusia näkökulmia. Koulutusta pidettiin monipuolisena ja kouluttajia korkeatasoisina.

"Olen tyytyväinen, että lähdin mukaan tälle vuoden pituiselle matkalle! Sain paljon uutta tietoa, jota voin hyödyntää työssäni syövän hoidon asiantuntijana", iloitsee yksi koulutukseen osallistunut, kehittämistyötään seminaarissa esitellyt opiskelija.

Koulutuksella koettiin olevan vaikutusta oman työnkuvan muuttumiseen. Osallistujat kertoivat pystyneensä laajentamaan myös verkostojaan koulutuksen aikana.

"Ryhmässä oli paljon asiantuntemusta ja työkokemusta monilta eri osa-alueilta, mikä mahdollisti verkostojen laajentamisen. Omien kokemusten jakaminen muiden kanssa oli ihan parasta. Tämä sai itsenikin pohtimaan tilanteita monelta eri kantilta."

Koulutus oli laajuudeltaan 30 opintopistettä ja kestoltaan yhden vuoden. Lähiopetuspäiviä oli yhteensä 14, joiden lisäksi koulutus sisälsi myös verkko-opintoja, etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilöohjausta. Opetussuunnitelman ja opintojen yhtenäistäminen mahdollistivat koulutuksen tuottaman osaamisen tasalaatuisuuden riippumatta ammattikorkeakoulun paikkakunnasta.

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutuksen ensimmäinen toteutus suunniteltiin ja toteutettiin kahdeksan ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Monimuotoiseen toteutukseen osallistuivat Centria-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

"On ollut hienoa olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutusta. Syöpään sairastuvien määrän kasvu merkitsee sitä, että syöpä vaatii yhä suuremman osan terveydenhuollon voimavaroista. Opiskelijoilla on oman toimintayksikön vahva tuntemus ja heidän välillään vallitsi arvostus. Koulutukseen osallistuvat opiskelijat ovat sitoutuneita oman asiantuntemuksensa syventämiseen ja tiedon välittämiseen omassa yksikössään. Toivon, että erikoistumiskoulutuksen käyneet opiskelijat kantavat tietämystään suurella ylpeydellä", toteaa koulutuksen vastuuopettaja Isa Öhberg.

Hae syksyllä alkavaan koulutukseen! 

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa uusi Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju 30 op –erikoistumiskoulutus syyskuussa 2019. Hae koulutukseen viimeistään 30.5.2019 mennessä.

Erikoistumiskoulutus on uusi täydennyskoulutusmuoto. Se on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille ammattilaisille ammatillisen kehittymisen edistämiseksi.

Koulutuksen vastuuopettajana toimi Isa Öhberg, työpareinaan Virpi Sulosaari ja Minna Salakari.

Nähdään syksyllä!