Sivu päivitetty 18.4.2019

Sairaanhoitajat päivittivät ammattitaitoaan

Turun AMK:sta valmistui 12. Update-ryhmä perjantaina 12.4.2019. Osaamisensa päivittäneet ammattitaitoiset ja innostuneet sairaanhoitajat palaavat takaisin koulutusta vastaavaan työhön.

Sairaanhoitajan päivityskoulutukseen osallistuneet olivat pitkään poissa työelämästä olleita, muussa kuin hoitotyössä toimineita ja koulutusta vastaamattomassa työssä toimineita henkilöitä. Osalla heistä oli koulutus toisellekin alalle, mutta he halusivat tehdä jälleen sairaanhoitajan töitä.

Opiskelijat olivat tyytyväisiä koulutukseen, ryhmään ja ryhmän tukeen sekä ennen kaikkea opettaja Liisa Anttilaan. Hän on kannustanut heitä miettimään omia ratkaisujaan, ennen kaikkea tarttumaan alan töihin.

− Jotkin taidot tulevat selkärangasta, kun ne on kerran oppinut, mutta nyt tietojen päivityksen myötä tuli varmuutta omasta osaamisesta. Harjoittelun myötä myös selvisi, että ei ole pakko palata entiseen tehtävään, vaan mahdollisuuksia on monia. 

Lähiopiskelu tuntui hyvältä opiskelutavalta

Koulutus sisälsi teoriaopiskelua viitenä lähipäivänä viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Lisäksi siihen kuului kaksi kuuden viikon harjoittelujaksoa. Harjoittelun osuus onkin erittäin tärkeä tässä koulutuksessa.

− Vanhan koulukunnan kannattajina meille sopi lähiopiskelu. Itsenäisesti opintoja tuskin olisi tullut suoritettua. Teoriajaksot valmistivat hyvin harjoitteluun, missä tutkittua tietoa sai heti soveltaa käytäntöön.

Koulutuksen sisältö muodostui hoitotyön ydinosaamisen päivityksestä. Sisältöön kuuluivat mm. hoitopolut ja niiden tunteminen, tutkitun tiedon soveltaminen hoitokäytäntöihin, Käypä hoito -suositukset, lääkehoito, kuntoutumista tukeva hoitotyö, hoitotyön kirjaaminen, hoidon laatu ja kehittäminen, infektioiden torjunta ja aseptiikka, työergonomia ja työsuojelu, ohjaaminen ja tiimityö- ja vuorovaikutustaidot.