Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.3.2020

Arviointi avaa lapsen kuvitteellisen leikin maailmaa

Tiesitkö, että leikki on paljon muutakin kuin lapsi puuhastelemassa lelujen kanssa? Leikki on lapselle mielekästä ja iloa tuottavaa tekemistä, jonka ohessa tapahtuu myös merkittävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä - lapsi kehittyy, oppii ja edistää hyvinvointiaan leikkiessään.

Leikki onkin lapsen tärkeintä toimintaa sisältäen monta eri osa-aluetta ja kehitysvaihetta. Vaikka leikin merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle on suuri, sen sujuminen ei ole itsestäänselvyys. Osa lapsista tarvitsee aikuisen tukea mahdollistamaan leikkiin osallistumisen. Miten aikuinen tietää sujuuko lapsen leikki? Entä mistä aikuinen tietää miten auttaa lasta leikissä hänen tuentarpeensa mukaisesti?

Leikinarviointi on avain leikkiin osallistumisen ja leikin ilon mahdollistamiseen kaikille lapsille. Lapsilähtöinen arviointi avaa lapsen kuvitteellisen leikin maailman aikuiselle: lapsen leikistä ja leikkitaidoista saadaan laajempi kuva sekä lapsen vahvuudet ja mahdolliset tuen tarpeet leikkitaidoissa tunnistetaan. Meillä on ilo julkaista monipuolinen leikinarviointimenetelmä, josta hyötyy varmasti moni lasten kanssa työskentelevä.

Odotettu leikinarviointimenetelmä nyt suomeksi

Terveyden ja hyvinvoinnin täydennyskoulutuksessa on tehty useita vuosia yhteistyötä lasten leikkiä tutkivan australialaisen toimintaterapian professorin Karen Stagnittin kanssa. Stagnitti on kansainvälisesti tunnettu kehittämistään lasten kuvitteellisen leikin arviointi- ja terapiamenetelmistä sekä niihin liittyvästä tutkimustyöstä. Yhteistyö sai uuden ulottuvuuden, kun Stagnittin Pretend Play Enjoyment Developmental Checklist (2017) -leikin arviointimenetelmä käännettiin suomeksi. Suomenkielisen Kuvitteellisen leikin ilo – kehityksellinen arviointi (2020) -käännöksen toimituksesta vastasivat lehtori Helena Tigerstedt ja suunnittelija Johanna Säteri. Menetelmäkäännös on ensimmäinen laatuaan Turun AMK:ssa.

Kuvitteellisen leikin ilo – kehityksellinen arviointi on systemaattiseen havainnointiin perustuva menetelmä 1-5 -vuotiaiden lasten leikkitaitojen arviointiin. Menetelmällä arvioidaan lapsen kuvitteellisen leikin taitoja, lapsen kokemaa leikin iloa ja lapsen leikissä välittyvää minäkäsitystä toimijana. Arviointi antaa monipuolista tietoa lapsen leikistä ja toiminnasta leikin aikana. Se kertoo lapsen vahvuuksista leikissä, auttaa tunnistamaan lapsen tuen tarpeen leikissä sekä ohjaa asettamaan tavoitteet leikin tukemiseen.

Menetelmä on tarkoitettu moniammatilliseen käyttöön lasten kanssa työskenteleville. Havainnoinnin toteuttaminen kestää noin 30 minuuttia ja sen voi toteuttaa yksilö- ja/tai ryhmätilanteessa. Kuvitteellisen leikin ilo – kehityksellinen arviointi sisältää käsikirjan sekä ammattilaisen ja lapsen vanhemman/huoltajan lomakkeet. Käsikirja sisältää yksityiskohtaiset ohjeet arvioinnin toteuttamiseen, pisteyttämiseen ja tulosten tulkintaan. Käsikirja on itsessään hyvä perusopas kuvitteellisen leikin osa-alueista ja kehitysvaiheista kaikille lasten kanssa työskenteleville.

Voit tilata menetelmäpaketin tai pelkät lomakkeet täältä:

http://turkuamk.omapumu.com/fi/Kaikki?suodatus=Julkaisuvuosi%2c2020

Seuraava menetelmäkoulutus on syksyllä:

https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/kuvitteellisen-leikin-ilo/