Sivu päivitetty 29.5.2020

Ammatillisen toisen asteen todistusvalinnassa puuttuvia lähtötietoja

Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa oli tänä vuonna käytössä yhtenä hakuvaihtoehtona ammatillisen toiseen asteen suorittaneiden valinta tutkintotodistusten perusteella. Arvosanatietojen kirjaamisessa tietokantaan, josta ammattikorkeakoulut poimivat tiedot valintaa varten, on ilmennyt puutteita.

Kirjaamispuutteet ovat johtaneet todistusvalinnan ongelmiin joidenkin hakijoiden osalta. 

Hakijoita, jotka eivät olleet mukana todistusvalinnassa Koski-tietokannasta puuttuvien tutkintotietojen vuoksi, ohjeistetaan tekemään oikaisupyyntö päätöksen saapumisen jälkeen ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakouluun. Päätökset saapuvat 15.7. mennessä. Näillä hakijoilla näkyy Opintopolku-palvelussa jo tällä hetkellä tieto ”Hylätty – ei mukana ammatillisessa todistusvalinnassa”. 

– Olemme hyvin pahoillamme niiden hakijoiden osalta, joiden tietoja ei ollut Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti tallennettu ajoissa kansalliseen Koski-palveluun. Emme kuitenkaan voi muuttaa hakuperusteita kesken haun, joten suosittelemme heitä tekemään oikaisupyynnön. Niiden hakijoiden, joita ei ole valittu todistusten perusteella, on myös mahdollista tulla valituksi valintakokeessa 4.6., kertoo rehtori Vesa Taatila Turun AMK:sta. 

– Otamme yhteyttä niihin valmistuneisiin, joita asia voi koskea, ja ohjeistamme tekemään tarvittaessa oikaisupyynnön. Hakijamme voivat lisäksi myös itse olla yhteydessä oppilaitoksemme opinto-ohjaajaan, joka auttaa asian hoitamisessa, sanoo palvelualuejohtaja Hannu Immonen Turun ammatti-instituutista. 

Ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen sisältyvät opiskelijavalinnan tuloskirjeeseen, joka tulee hakijoille Opintopolku-palvelusta 15.7. mennessä. Oikaisupyyntö tehdään päätöksestä, joka sisältyy tuloskirjeeseen. Oikaisu tulee aina osoittaa ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakouluun. 

Ammattikorkeakoulut ottivat käyttöön ammatillisen tutkinnon todistusvalinnan halutessaan laajentaa ammatillisen koulutuksen suorittaneiden mahdollisuuksia hakeutua korkeakoulutukseen.
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on tiedottanut ammatillisten todistusten käyttämisestä opiskelijavalinnassa jo toukokuussa 2018. 

Opetushallitus on ohjeistanut ammatillisen koulutuksen järjestäjiä todistuksia ja tutkinnon suorittamista koskevien tietojen kirjaamisesta Koski-tietokantaan. Kirjaamisessa on kuitenkin ollut puutteita joidenkin keväällä 2020 valmistuneiden osalta. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen mukaan kyseessä on kansallisesti ilmennyt ongelma. 

Koski-tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet tiedot oppilaiden yksittäisestä opintosuorituksesta ja suoritetuista tutkinnoista Koski-palveluun vuodesta 2018 alkaen: https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto