Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.9.2020

Kohtaamiskoulutus voitti Itlan Lapsuuden rakentajat -haastekilpailun 2020

AMK:n Cosie-hankkeen ja Turun Kaupunkilähetys ry:n Nuorten raadin Kohtaamiskoulutus-malli voitti Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Itlan vuoden 2020 innovaatiotoiminnan haastekilpailun. Kilpailussa etsittiin malleja lasten ja nuorten äänen nostamiseksi kuuluviin päätöksenteossa.

Nuorten raati osallistui Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Itlan haastekilpailuun Kohtaamiskoulutus-mallilla. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kouluttajina toimivat nuoret itse. Turun Kaupunkilähetys ry ja Co-creation of Service Innovation in Europe -hanke (CoSIE) ovat työskentelyn taustavoimia.

Nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa

Itlan haastekilpailussa etsittiin erilaisia innovatiivisia toimintamalleja ja -ideoita nostamaan lasten ja nuorten ääni kuuluviin – erityisesti niiden lasten ja nuorten, joita ei yleensä kuulla päätöksenteossa. Kilpailukutsu oli osoitettu kunnille, järjestöille ja kaikille aihealueella vaikuttaville toimijoille.

Tuomaristo arvioi kuuden eri kriteerin perusteella. Arvioitavana oli mm. lasten osallistumisen aste mallin suunnittelussa, ohjauksessa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä mallin sovellettavuus erilaisiin päätöksentekoprosesseihin sekä innovatiivisuus erityisryhmien äänten vahvistamiseksi.

− Kohtaamiskoulutus-mallissa idea oli lähtöisin nuorilta itseltään ja kohtaamisen elementti on selkeä. Malli on myös osoitus järjestö- ja tutkijayhteistyöstä, tuomariston puheenjohtaja Silja Kosola toteaa voiton kriteereistä.

− Mallille on huutava tarve; ammattilaisten tieto ei voi auttaa nuorta, jollei kohtaaminen onnistu. Voitto on myös viesti päättäjille, että tämä on tärkeää! Kosola painottaa.

Nuorilla oli jännittynyt, mutta samalla innostunut tunnelma:

− Me tehdään tätä, koska halutaan tulla kuulluksi. Me halutaan vaikuttaa meidän ja muiden nuorten tulevaisuuteen ja olla mukana luomassa jotain, jossa nuoret ja ammattilaiset kehittyy yhdessä, samalta viivalta. Me halutaan jättää meistä jälki.

Palkintona voittaja pääsee osallistumaan syksyllä 2020 alkavaan Adventure Clubin Impact Accelerator kiihdyttämöön, jossa mallia jatkokehitetään palvelumuotoilun keinoin paremman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Nuoret eivät aina saa apua

CoSIE-hanke järjesti yhteiskehittämistilaisuuden, jossa Turun alueen nuoret, ammattilaiset ja päättäjät pohtivat, miten ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Nuoret kertoivat, että he eivät aina tule kohdatuiksi, kuulluiksi ja autetuiksi tukipalveluissa.

Siitä sai kehittämisidea alkunsa. Syntyi ajatus ammattilaisten kohtaamistaitojen kehittämisestä niin, että nuoret pääsevät itse kertomaan ammattilaisille, mikä heitä auttaisi parhaiten. Nuorten raati suunnitteli yhdessä CoSIE-hankkeen kanssa käytännön toiminnan. Turun kaupunki tarjosi sosiaalialan ammattilaisilleen useita Kohtaamiskoulutuksia Turussa.

− Mä en oo ikinä tehnyt elämässäni mitään tällaista, joka oikeesti voi vaikuttaa tulevaisuuteen ja maailmaan. Tää vaan tuntuu hyvältä ja oikeelta, Nuorten raatilaisten kommentti tiivistää, miten suuri merkitys Kohtaamiskoulutuksilla on myös heille itselleen.

Myös koulutukseen osallistuneet ovat kokeneet saaneensa koulutuksista jotakin ainutlaatuista.

− Niin ihanat ja rohkeat nuoret! Parasta asiantuntijuutta ja omakohtaisia kokemuksia! Nuorten ääni ja tarinat koskettavat eri tavalla kuin muulla tavalla kerätty tieto.

− Nuoret olivat todella hyviä keskustelijoita ja uskalsivat rohkeasti tuoda omia kokemuksiaan esiin. Sain tästä paljon ajateltavaa ja varmasti pystyn hyödyntämään keskusteluiden kautta saatua tietoa ja ajatuksia myös oman työskentelyni kehittämiseen. Mahtava kokemus!”

Nuoret ja ammattilaiset toimivat yhteistyössä

Kohtaamiskoulutuksen lähtökohtana on, että nuoret ovat parhaita itseään koskevien asioiden asiantuntijoita. He haluavat toimia aktiivisesti palveluiden kehittämisessä pelkän kuulemisen sijaan.

Nuorten kokemusten mukaan Kohtaamiskoulutukset ovat tuoneet aitoa osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Yhteiskehittämisessä heitä on aidosti kuultu, heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan arvostetaan sekä heidän esille nostamiaan kehitysideoita myös viedään aktiivisesti ja aidosti käytäntöön.

Ammattilaisille yhteistyökumppanuus on antanut ainutlaatuista tietoa ja kokemusta sekä ennen kaikkea opettanut parempaan yhteistoimijuuteen, kohtaamiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön nuorten kanssa.