Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
CoSIE - Co-creation of Service Innovation in Europe

CoSIE - Co-creation of Service Innovation in Europe

CoSIE-hankkeessa etsitään julkisen sektorin kehittämistyöhön uusia ideoita ja muotoillaan asiakaslähtöisiä palveluja. Hanke lähtee siitä oletuksesta, että digitalisaatiota voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin palvelutarpeiden tunnistamisessa, palvelujen muotoilussa sekä kansalaisten osallistamisessa. Tavoitteena on parantaa julkisen sektorin uudistumiskykyä sekä vauhdittaa asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämistä.

Kansalaiset ovat julkisten palvelujen käyttäjinä kokemusasiantuntijoita, jotka halutaan nykyistä voimakkaammin palvelujen uudistamistyöhön. Yrityspuolella arkipäivää oleva proaktiivisuus ja uusien tuotteiden ja palveluiden nopea innovointi halutaan tuoda osaksi julkistenkin palvelujen kehittämistä.

Yhteiskehittäminen (co-creation) tarjoaa lupaavan viitekehyksen sekä käytännössä toimiviksi osoittautuneita menetelmiä ja työkaluja palvelujen uudistamiseen ja asiakkaiden kohtaamiseen. Tarpeiden tunnistamisessa testataan uusia avoimen datan ja sosiaalisen median mahdollistamia ratkaisuja. Palveluinnovoinnin lisäksi yhteiskehittämisellä vahvistetaan kansalaisten osallisuutta. 

Hankkeen aikana toteutetaan kymmenkunta pilottia eri puolilla Eurooppaa. Piloteissa testataan erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä hyvin erilaisissa palveluissa ja erilaisille kohderyhmille. Koska perinteiset vaikuttamisen tavat ja kanavat tavoittavat tutkitusti usein vain muutenkin aktiiviset kansalaiset, hankkeessa etsitään uudenlaisia tapoja tavoittaa myös uusia ihmisryhmiä.  Piloteissa tavoitellaan niitä ihmisiä ja näkökulmia, joita aiemmilla yhteiskehittämisen menetelmillä ei ole tavoitettu. Nämä ryhmät voivat olla jopa palvelujen suurimpia kuluttajaryhmiä, joten heidän kuulemisensa on hyvin keskeistä palvelujen kehittämistyössä.

Turun AMK toteuttaa pilotoinnin Suomessa yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Suomen pilotissa palveluja uudistetaan erityisesti yhdessä nuorten kanssa. Kohderyhmästä johtuen merkittävä osa yhteiskehittämisestä aiotaan toteuttaa sosiaalista mediaa hyödyntämällä. 

 

 

cosie-eu-white.png
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 770492. The content of the web site reflects the authors’ views and the Managing Agency cannot be held responsible for any use that may be made of the information it contains.