Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.11.2020

Turun AMK vie käytännönläheistä pedagogiikkaa Tansaniaan

Turun ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt nelivuotinen SUSIE-hanke, joka keskittyy aktiivisen pedagogiikan lisäämiseen tansanialaisissa korkeakouluissa.

Teksti: Mari Loikkanen

Projektipäällikkö Ritva Hyttisellä on vuosien kokemus yhteistyöhankkeista Turun AMK:n ja afrikkalaisten korkeakoulujen kanssa. Syksyllä käynnistynyt uusi SUSIE-hanke on saanut hänen sormensa syyhyämään innostuksesta. Tällä kertaa mukana on uusia tansanialaisia korkeakouluja. 

Kumppaneina ovat jo entuudestaan tuttu Tumaini University Dar es Salaam College sekä uusina Moshi Co-operative University ja Mwenge Catholic University.

– Turun AMK:lla on vahva jalansija Afrikassa. Pitkäaikainen yhteistyö on laajentanut partneriverkostoamme aina Senegalista Namibiaan ja Etelä-Afrikasta Tansaniaan. Verkostomme tarjoaa AMK:lle, alueen yrityksille ja muille yhteistyökumppaneille suhteet Afrikkaan, Hyttinen kertoo.

SUSIE (Sustainable Business and Employability through HEIs’ Innovative Pedagogy) -hanke pyrkii sekä vahvistamaan korkeakoulujen strategista työtä että kehittämään koulujen pedagogista osaamista. 

SUSIE3.jpg

– Lähtökohtaisesti tansanialaisissa korkeakouluissa opiskellaan hyvin perinteisesti lukemalla teoriaa kaukana käytännöstä. Valmistumisen jälkeinen työllistyminen voi kestää jopa useita vuosia. SUSIE-hankkeen pyrkimyksenä on tuoda AMK-pedagogiikan kaltaista käytännönläheisyyttä opiskeluun, niin että saadaan opinnot vastaamaan työelämän ja yhteiskunnan tarvetta. Tällöin myös työllistyminen helpottuu, kun on uskottavat valmiudet astua työelämään.

Pyrkimyksenä on tehdä kouluista vuorovaikutteisia ympäristön kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kampuksilta on jalkauduttava ulos tekemään yhteistyötä esimerkiksi paikallisten pienyrittäjien kanssa.

– Aiemmassa IRIS-hankkeessa lähdettiin käsi ojossa tapaamaan ympäristön yrittäjiä ja selvitettiin, mitä tukea he tarvitsisivat ja mitä opiskelijoiden olisi hyvä osata. Kun professorit keskustelevat mikroyrittäjien kanssa, saadaan aikaan vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tämä on heidän korkeakouluissaan täysin uusi tapa, ja tätä lähdemme viemään myös uusiin yhteistyökorkeakouluihin, Hyttinen kertoo. 

SUSIE-hankkeen avulla luentopainotteisesta pedagogiikasta siirrytään siis kohti toiminnallista ja osallistuvaa pedagogiikkaa.

Oppimisesta yhteinen asia

Suunnitelmissa on perustaa partnerikorkeakoulujen kampuksille hub-toimintaa. Hubit ovat opiskelijoiden ja paikallisten yrittäjien kohtaamispaikkoja ja oppimisympäristöjä, joissa liiketoiminnan kehittämisestä tulee luonteva osa opintoja. Näin korkeakoulu linkittyy voimakkaammin paikallisyhteisöön ja oppimisesta tulee ikään kuin yhteinen asia.

– Samalla haluamme tukea mikroyrittäjyyttä. Kun globaalit yritykset kilpailevat samoista markkinoista mikroyrittäjän kanssa, pienen tekijän on vaikea vastata siihen haasteeseen. Koulutuksella, verkostoilla ja paikallisella yhteistyöllä pyritään tekemään mikroyrittäjistä vahvempia, Hyttinen sanoo.

Opetushallituksen rahoittama SUSIE-hanke huomioi osaltaan Suomen kehitysyhteistyötavoitteita. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa.

Seuraa hankkeen blogia

Mihin pyritään?

SUSIE-hankkeen tavoitteena on kasvattaa korkeakoulujen suorituskykyä Tansaniassa, lisätä opintojen ja tiedon saatavuutta ja luoda konkreettisia kestävän kehityksen mukaisia työllistettävyysmahdollisuuksia.