Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.3.2021

Henriikka ja Marja opiskelevat sairaanhoitajiksi verkossa – ja pitävät sen tuomasta vapaudesta

Verkko-opinnot tuovat sairaanhoitajaopiskelijoiden elämään vapautta ja joustoa, mutta myös vastuuta omasta oppimisesta. Itsekuria ja aikataulutusta tarvitaan.

Sairaanhoitajiksi verkossa opiskelevat Henriikka Priha ja Marja Iitti kertovat koulupäivien yleensä koostuvan Zoom- tai Teams-tapaamisista. Päivän aikana käydään pääsääntöisesti yhden tai kahden kurssin asioita läpi. Luennoille osallistumisen lisäksi olennainen osa opintoja on vapaus suunnitella tekemisiään itse, mutta se tuo myös vastuuta omasta oppimisesta. Työskentelyn tuleekin olla tasaista ja tavoitteellista.

– Mielestäni verkko-opinnot ovat minulle erittäin hyvä ja sopiva tapa opiskella ja oppia. Voin itse suunnitella aikatauluni ja itsenäisen opiskelun tahdin, Priha toteaa.

– Arkisin pyrin opiskelemaan itsenäisesti joka päivä maanantaista perjantaihin muutamasta tunnista ylöspäin ja tekemään verkkotehtäviä ItsLearning-opiskelualustalla, sekä kuuntelemaan verkkoluentoja ja lukemaan kirjallista materiaalia. Viikoittaiset verkkotapaamiset ja lähiopetuspäivät antavat omaan tekemiseen hyvän rungon. Olen oppinut paljon ja koen, että verkko-opinnot on rakennettu todella hyvin ja huolellisesti, ja ne mahdollistavat joustavan ja yksilöllisen tavan opiskella, Iitti kertoo.

Etäopiskelun lisäksi verkkokoulutus sisältää myös lähiopiskelua

Verkko-opintoihin kuuluu myös lähiopetusta, jota on etenkin ensimmäisenä vuonna kahden viikon välein yksi tai kaksi kahdeksan tunnin päivää kerrallaan. Lähipäivien määrä lukukausina vaihtelee, ja opiskelijoiden aikaisempi osaaminen vaikuttaa myös niihin. Lähiopetuksessa käydään läpi sellaisia sairaanhoitajan taitoja ja työhön liittyviä tilanteita, joita verkossa ei ole mahdollista harjoitella. 

– Ensimmäisenä lukukautena lähipäiviä oli kuusi ja toisena lukukautena kaksi. Tähän on tietysti vaikuttanut myös aiempi lähihoitajan tutkintoni sekä yli 20 vuoden työkokemukseni ja tänä keväänä myös koronarajoitukset, Priha sanoo.

Priha ja Iitti kokevat molemmat saavansa apua opinnoissaan sekä opettajilta että omalta ryhmältään. Ryhmä on verkostoitunut etenkin oman WhatsApp-ryhmänsä kautta, ja sosiaalisten kontaktien rakentamisessa ovat auttaneet paljon myös vertaistutorit sekä ryhmän näkeminen kasvotusten lähiopetuspäivien aikana. Toiveena on, että myös Turun AMK:n opiskelijajärjestö TUO hakisi tuutoreita verkko-opiskelijoiden tukemista varten.

– Olen saanut opettajalta pyynnöstä henkilökohtaista opastusta kahden kesken Teamsissa hankalissa tehtävissä ja tilanteissa, joissa koen tarvitsevani lisäohjausta tai tukea tehtävien etenemisessä. Ryhmä on ollut myös hyvänä tukena ja tuemme toisiamme hankalissa tehtävissä ja tehtävänannon sisäistämisessä ketään ulkopuolelle jättämättä, Priha jakaa kokemuksiaan.

Kaiken kaikkiaan kumpikin opiskelijoista kokee verkko-opiskelun mielekkäänä ja sen ajatellaan olevan jopa tärkeä koulutusmuoto tulevaisuudessa.

– Verkko-opiskelu on tätä päivää ja tulee yhä vaan yleistymään tulevaisuudessa, eikä siis pelkästään koronan vuoksi, vaan siksi, että tämä koulutusmuoto tulee integroitumaan yhä enenevässä määrin ja tiiviimmin oppilaitosten tuleviin koulutusmuotoihin. Näin uskon, Iitti toteaa.

– Asun Espoossa ja matkaa koululle noin 150 km/suunta. Verkko-opinnoissa on parasta verkko-opiskelu! Priha tiivistää kokemuksensa sairaanhoitajaksi opiskelemisesta verkossa.