Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.3.2022

Muuttuva sote-ala vaatii osaamisvalmiuksien vahvistamista – uusi verkkokoulutus tukee kestävää toimintaa

Miten tehdään menestykseen johtava muutos? Tähän pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan organisaatioille suunnatussa koulutuskokonaisuudessa asiantuntijapuheenvuoroin ja keskustellen. Ilmoittautuminen maksuttomaan etäkoulutukseen on käynnissä 29.4. asti.

Teksti: Aleksi Rajamäki

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät kohentamaan muutoskykyään sekä ennakoinnin ja kestävän toiminnan taitojaan Turun ammattikorkeakoulun ja Opintokeskus Siviksen KESTO-koulutushankkeessa. Kolmen koulutuspäivän kokonaisuus järjestetään verkostomaisesti Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Ensimmäinen koulutuskerta on 3. toukokuuta.

– Tilaisuuksissa työstetään yhdessä tulevaisuuden kysymyksiä, jaetaan hyviä toimintatapoja sekä opitaan toisilta vertaisoppimisen ja yhteiskehittämisen avulla. Osallistujat saavat konkreettisia työkaluja henkilöstösuunnitteluun ja arjen lähijohtamiseen sekä ideoita henkilöstön kehittämiseen ja osallisuuden edistämiseen työyhteisössä, kertovat hankeasiantuntijat Riikka Teuri ja Riitta-Liisa Lakanmaa Turun ammattikorkeakoulusta.

Mikä tekee yrityksestä menestyvän?

Teurin ja Lakanmaan mukaan sosiaali- ja terveysalan työelämä on jatkuvassa muutoksessa tällä hetkellä. Muutos- ja joustavuusvaatimuksia kiihdyttänyt covid-19-poikkeustila on koetellut monia sote-alan yrityksiä ja järjestöjä ja tehnyt näkyväksi muutostarpeen.

– Pito- ja vetovoiman huomioiminen on oleellista osaavan henkilöstön saamiseksi ja siitä huolehtimiseksi. Samalla on tarve taata laadukas asiakastyö sekä edistää kestävää ja vastuullista toimintakulttuuria. Nämä kaikki edellyttävät uudenlaista johtamisosaamista.

– Johtaminen on jatkuvaa muutosjohtamista, joka vaatii esihenkilöiltä konfliktin sietokykyä, resilienssiä ja tunneälyä. Nykyajan johtaja on esimerkiksi ilmapuntari, hyvä kuuntelija, mahdollistaja ja avoimen viestinnän ammattilainen sekä reagoija, hankeasiantuntijat luonnehtivat.

Koulutuksessa on mahdollista tehdä kehittämissuunnitelma omaan työyhteisöön ja käyttää apunaan koulutuksen asiantuntijoita ja vertaiskeskustelua.

Katse kestävään kehitykseen

Uudenlaisten osaamistarpeiden ohella moni organisaatio miettii nyt aiempaa enemmän tapoja edistää kestävää kehitystä ja vastuullista toimintakulttuuria. Koulutus antaa organisaatioille eväitä kestävään ja laadukkaaseen toimintaan sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa.

– Koulutussisältöjä tarkastellaan kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmista, jotta organisaatioilla olisi parempia valmiuksia edistää toiminnassaan ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta on järjestöjen ja sote-alan pk-yritysten johdolle ja hr-henkilöille suunnattu koulutushanke. Kaksivuotisen projektin tavoitteena on löytää tapoja, joilla työpaikat voivat osallistaa henkilöstönsä yhteiseen työhön toimijuuden vahvistamiseksi työelämän muutosten keskellä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta sote-alalle

Verkkokoulutukseen 3.5.–7.6.2022 voivat hakea varsinaissuomalaiset ja uusimaalaiset sote-alan pienet ja keskisuuret yritykset sekä järjestöt, joilla on sote-alan liiketoimintaa.