Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
KESTO  – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta

KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta

KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta (2021–2023) on järjestöjen ja sote-alan pk-yritysten johdolle ja hr-henkilöille suunnattu koulutushanke. 

Muuttuva työelämä vaatii nopeaa reagointia ja osaamisvalmiuksien vahvistamista. Muutos- ja joustavuusvaatimuksia kiihdyttänyt covid-19-poikkeustila on koetellut monia järjestöjä ja sote-alaa ja tehnyt näkyväksi muutostarpeen. Organisaatioiden pito- ja vetovoimasta huolehtiminen on tärkeää osaavan henkilöstön saamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Jo aiemmissa hankkeissa on noussut esille järjestöjen tarve johtamisosaamisen vahvistamiselle. KESTO-hankkeella vastataan tähän tarpeeseen. KESTO:ssa suunnitellaan ja toteutetaan koulutuskokonaisuus, jonka sisältöjä ovat muutosjohtaminen, ennakointi ja toiminnan laatu.

Hankkeen tavoitteena on löytää menetelmiä ja tapoja, joilla työpaikat voivat osallistaa koko henkilöstönsä yhteiseen työhön toimijuuden vahvistamiseksi toimintaympäristön ja työelämän muutosten keskellä. Kaikkia koulutusaiheita käsitellään kestävän toiminnan näkökulmasta ja tavoitteena on, että organisaatiot saavat uudenlaisia näkökulmia omiin mahdollisuuksiinsa toteuttaa kestäviä periaatteita.

Hanke toteutetaan ylimaakunnallisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Koulutukset

Kestävän muutoksen johtaja sote-alalla 14.2.–28.3.2023 

Mikä tekee yrityksestä menestyvän? Miten saadaan aikaan menestykseen johtava muutos? Mitä on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä toiminta sote-alalla?

Tähän pyritään vastaamaan sote-alan pienille ja keskisuurille yrityksille sekä järjestöille suunnatussa koulutuskokonaisuudessa, jossa osallistujat saavat konkreettisia työkaluja muun muassa muutosjohtamiseen sekä ideoita kestävään ja laadukkaaseen toimintaan. Koulutuspäivät ovat 14.2., 7.3. ja 28.3.2023.

Lue lisää ja ilmoittaudu maksuttomaan etäkoulutukseen 9.2. mennessä. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun KESTO-hanke ja Opintokeskus Sivis.

Ely-keskus