Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.1.2022
KESTO  – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta

KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta

KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta (2021–2023) on järjestöjen ja sote-alan pk-yritysten johdolle ja hr-henkilöille suunnattu koulutushanke. 

Muuttuva työelämä vaatii nopeaa reagointia ja osaamisvalmiuksien vahvistamista. Muutos- ja joustavuusvaatimuksia kiihdyttänyt covid-19-poikkeustila on koetellut monia järjestöjä ja sote-alaa ja tehnyt näkyväksi muutostarpeen. Organisaatioiden pito- ja vetovoimasta huolehtiminen on tärkeää osaavan henkilöstön saamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Jo aiemmissa hankkeissa on noussut esille järjestöjen tarve johtamisosaamisen vahvistamiselle. KESTO-hankkeella vastataan tähän tarpeeseen. KESTO:ssa suunnitellaan ja toteutetaan koulutuskokonaisuus, jonka sisältöjä ovat muutosjohtaminen, ennakointi ja toiminnan laatu.

Hankkeen tavoitteena on löytää menetelmiä ja tapoja, joilla työpaikat voivat osallistaa koko henkilöstönsä yhteiseen työhön toimijuuden vahvistamiseksi toimintaympäristön ja työelämän muutosten keskellä. Kaikkia koulutusaiheita käsitellään kestävän toiminnan näkökulmasta ja tavoitteena on, että organisaatiot saavat uudenlaisia näkökulmia omiin mahdollisuuksiinsa toteuttaa kestäviä periaatteita.

Hanke toteutetaan ylimaakunnallisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Ely-keskus