Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.3.2023

Kotihoidon konkari: ”Sairaanhoitajaopinnot toivat uusia näkökulmia ikääntyneiden hoitoon”

Turun ammattikorkeakoulun alumnilähettiläänä aloittanut Hanna Laaksonen viihtyy kotihoitotyössä ja kannustaa hakeutumaan sairaanhoitajaopintojen pariin: ”Toivon, että voin lisätä innostusta ja ylpeyttä alaa kohtaan.”

Teksti ja kuva: Aleksi Rajamäki

Hanna Laaksonen valmistui sairaanhoitajaksi Turun ammattikorkeakoulusta syksyllä 2021. Pohjakoulutukseltaan hän on lähihoitaja.

– Halusin jatkaa opintojani ja pureutua syvemmin minua kiinnostavaan aiheeseen, ikäihmisten hyvinvointiin ja hoitoon. Olin jonkinlaisessa umpikujassa lähihoitajana työskennellessäni, sillä tutkinto ei antanut minulle kaikkia niitä mahdollisuuksia ja työkaluja, joita halusin toteuttaa omassa työssäni, hän muistelee.

Sairaanhoitajan opinnot hoituivat lopulta nopeutetusti ja osittain räätälöidysti. Laaksonen kertoo koulutuksen vahvistaneen hänen taitojaan ja antaneen uusia näkökulmia työskentelytapoihinsa. Kehuja saa myös hyvä opiskeluilmapiiri.

– Ryhmäni vaihtui useamman kerran, mutta minut otettiin aina hyvin vastaan. Haluan lausua erityiskiitoksen ohjaavalle opettajalleni Jaana Forsbackalle, joka ymmärsi polkuni opiskelijasta tutkinnon suorittaneeksi.

Parempia kotihoidon palveluja ikäihmisille

Laaksonen on työskennellyt lähes 20-vuotisen uransa aikana muun muassa Turun yliopistollisen keskussairaalan eri osastoilla ja päässyt seuraamaan saattohoidon kehittämistä. Tällä hetkellä hän toimii tiimin sairaanhoitajana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kotihoidossa.  

Erityiseksi kiinnostuksen kohteekseen Laaksonen mainitsee kotiin vietävien palveluiden kehittämisen. 

– Haluaisin paneutua siihen, miten voisimme paremmin kuulla ja kuunnella asiakkaita sekä toteuttaa yksilöllistä hoitoa ikääntyneille kotiin tuotavina palveluina.     

– Ikäihmisten hoidossa yritetään hyödyntää runsaasti tekniikkaa, mikä on toki nyky-yhteiskunnassa arkipäiväinen asia. Vanhukset eivät kuitenkaan aina ymmärrä teknologiaa yhtä hyvin kuin työikäiset, se tuo osaltaan haasteita työhön. Tätä toivoisin voivani sujuvoittaa, hän pohtii.

Moniammatillinen yhteistyö motivoi

Kotihoidon palveluiden lisäksi Laaksosen työhön kuuluu muutakin kuin ”pelkkää vanhusten hoitoa”.

– Työ on vaihtelevaa ja antoisaa. Kotihoidon tehtävissä pääsee näkemään palveluverkoston kirjon ja tekemään läheisesti töitä eri ammattiryhmien kanssa.  

Alumnilähettiläänä Laaksonen haluaa lisätä innostuneisuutta ja ylpeyttä hoitoalaa kohtaan. Hän toimi opiskeluaikanaan tuutorina, joten alumnilähettilääksi hakeutuminen tuntui luonnolliselta jatkumolta.

– Haluan verkostoitua ja tuoda hyvää sanomaa työstäni, etenkin ikäihmisten hoidosta kotihoidossa. Olen mielelläni mukana kaikessa, jossa voin vaikuttaa oman työni näkyvyyteen ja siten toivottavasti kannustaa alan pariin. 

Kiinnostaako opiskelu Turun AMK:ssa?

Tutustu sosiaali- ja terveysalan koulutuksiimme.