Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.4.2023

Mahdollisuus oppia uutta: Niina Remes-Rautakumpu ja Teemu Uusi-Esko erikoistuivat mielenterveys- ja päihdetyöhön

Turun ammattikorkeakoulun erikoistumiskoulutus antaa laaja-alaisen näkökulman mielenterveys- ja päihdetyön eri osa-alueisiin. Sosionomi Niina Remes-Rautakumpu ja sairaanhoitaja Teemu Uusi-Esko hakivat koulutukseen ja saivat eväitä ammatilliseen kasvuun.

Teksti: Aleksi Rajamäki
Kuva: Antti Ala-Könni

– Opin tarkastelemaan monipuolisesti mielenterveys- ja päihdetyön nykytilaa, sen hoitamista sekä erityisesti sitä, miten voin itse vaikuttaa työhöni ja asiakkaideni asioihin, Niina Remes-Rautakumpu kehuu erikoistumiskoulutuksen antia.

Remes-Rautakumpu työskentelee tällä hetkellä psykiatrista asumispalvelutoimintaa tarjoavassa yksikössä Aurassa. Hän valmistui sosionomiksi vuonna 2007 Turun ammattikorkeakoulun silloisesta Loimaan toimipisteestä.

– Työskentelin vuosia varhaiskasvatuksessa, kunnes kaipasin muutosta työelämääni. Opiskelin ensin ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja vaihdoin varhaiskasvatuksen mielenterveyskuntoutujiin. Työuran suunnanvaihto sai huomaamaan, että tarvitsin päivitystä mielenterveys- ja päihdetyön osaamiseeni. Erikoistumiskoulutukseen osallistuin 2021–2022.

Moniammatilliset keskustelut avartavat

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla ei ole vielä laajaa kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. 

– Opiskeluryhmäni koostui eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, ja jo keskustelut ryhmän kesken avarsivat näkemään mielenterveys- ja päihdetyön tekemistä. Meillä oli loistavia luennoitsijoita. Merkityksellisintä itselleni oli se, että ammatillinen kasvuni sai tukea, Remes-Rautakumpu kertoo.

Vastuuopettaja Elina Santalan mukaan erikoistumiskoulutuksessa on ollut antoisaa juuri ajatusten ja kokemusten jakaminen moniammatillisen opiskelijaryhmän kesken.

– Koulutuksen aikana on käyty paljon mielenkiintoisia keskusteluja sekä ymmärretty paremmin toisten ammattilaisten näkökulmia työhön. Opiskelijat ovat huomanneet, miten laaja-alaisesti voi toimia mielenterveys- ja päihdetyön parissa. Olen itsekin oppinut jokaisesta lähikerrasta jotain uutta!

Erikoistumiskoulutuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt ovat valtakunnallisen verkoston työn tulosta. Koulutusta ovat olleet suunnittelemassa ammattilaiset sekä ammattikorkeakoulusta että käytännön kentältä. Santalan mukaan suunnittelutyö takaa laajan katsannon mielenterveys- ja päihdetyön eri osa-alueisiin: koulutuksessa opiskellaan teoriapohjaisesti, samalla käytännön näkökulmasta.

”Kun on avoin uudelle, vanhakin koira oppii”

Sairaanhoitaja Teemu Uusi-Esko suoritti mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen vuosina 2020–2021. Hän suosittelee koulutusta kaikille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.

– Sain laajemman kuvan eri sairauksien hoidosta ja vahvistusta huomioilleni, joita olin aiemmin tehnyt työssäni. Mieleen jäivät myös huippuhyvät materiaalit, jotka olen ottanut talteen.

Uusi-Esko päätti hakea erikoistumiskoulutukseen pian sairaanhoitajaopintojensa jälkeen. Hänen mukaansa koulutus tuntui luontevalta jatkolta, ”aivan kuin puuttuva pala olisi löytynyt”.

– Kiinnostuin aiheesta, koska totesin jo sairaanhoitajaopintojen aikana, että tulen työskentelemään psykiatrialla. Kun on avoin uudelle, vanhakin koira oppii. Esimerkiksi turvallisuusasiat ovat minulle aivan erilaisessa valossa kuin aikaisemmin, iloitsee Uusi-Esko, joka muutti sittemmin Norjaan ja aloitti työt psykiatrian osastolla.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus (30 op, 7.9.2023–24.5.2024)

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu kaksi pakollista lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien välillä. Haku syksyllä 2023 alkavaan koulutukseen päättyy 31. heinäkuuta.