Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.9.2023

Teolliseen metaversumiin rakennettava telakkaympäristö muuttaa koulutusta ja suunnittelua

Vuorovaikutteinen virtuaalimaailma tuo uusia mahdollisuuksia telakan ja laivanrakennuksen koulutus-, suunnittelu- ja etätoimintoihin. Uusi teknologia lisää etätyömahdollisuuksia ja tekee siten maailmanlaajuisesta toiminnasta ympäristöystävällisempää.

Usean käyttäjän virtuaalimaailmassa eli metaversumissa myös koulutus ja ohjeet kääntyvät samanaikaisesti kaikille monikielisen telakan työntekijöille.

Necoverse-hanke tähtää uusien koulutus-, suunnittelu- ja toimintaympäristöjen kehittämiseen ja hyödyntämiseen laivanrakennuksessa. Hankkeen pääosassa on metaversumi, joka luo virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja videoiden avulla yhteisiä vuorovaikutteisia kolmiulotteisia kokemuksia. Teollisessa metaversumissa toimiva virtuaalinen telakkaympäristö tarjoaa uusia mahdollisuuksia monille sisätilojen suunnittelijoista telakkatyöntekijöiden kouluttajiin. 

Kaksivuotinen 5,5 miljoonan euron Necoverse-hanke kuuluu Meyer Turun NEcOLEAP-veturiekosysteemiin, jonka tavoitteena on kehittää ilmastoneutraali risteilyaluskonsepti vuoteen 2025 mennessä. Necoversessä kehitetään Meyerin telakalle uusia yhteistyötyökaluja, jotka parantavat energiatehokkuutta koulutuksessa, käyttöönotossa, suunnittelussa, toiminnassa ja kunnossapidossa. 

”Teollinen metaversumi herättää tällä hetkellä maailmanlaajuisesti valtavasti huomiota ja muun muassa Nokia näkee nimenomaan teollisen metaversumin toteutuvan ensimmäisessä vaiheessa, huomattavasti aiemmin kuin esimerkiksi kuluttajille suunnattu metaversumi. Suomi on tässä monella tapaa suunnannäyttäjän roolissa, koska meillä on vahvaa teknologiateollisuuden osaamista ja valmiita ekosysteemimalleja, joilla keskeiset toimijat saadaan yhdessä toteuttamaan ratkaisuja, joilla tehostetaan koulutusta, suunnitteluprosesseja sekä operatiivista toimintaa”, Turun ammattikorkeakoulun tutkimusvastaava dosentti Mika Luimula sanoo.

Turun ammattikorkeakoulun ja teollisuuden yhteistoimintayrityksen DIMECCin luotsaamaan Necoverseen osallistuvat yritykset dSign Vertti Kivi & Co, Finpeda, Hollinki, Kiwa Inspecta, Lingsoft ja Meyer Turku sekä tutkimuslaitokset Aalto-yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. Hanketta rahoittavat Business Finland, tutkimusorganisaatiot ja kumppaniyritykset. 

Virtuaalimaailma on globaali työhuone

Risteilyaluksilla halutaan tarjota matkustajille aina uudempia ja hienompia elämyksiä. Se vaatii uudistumista myös suunnittelijoilta. Necoverse-hankkeessa mukana oleva sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co etsii tähän ratkaisuja teollisesta metaversumista.

”Haluamme kouluttaa suunnittelijamme tekemään yhteistyötä ympäristössä, jossa ei ole väliä, missä maassa eri toimijat sijaitsevat. Tällä hetkellä liiketoiminnastamme noin puolet on kansainvälistä, joten etsimme ratkaisuja, joissa sijainti ei ole ratkaiseva tekijä yhteiselle toiminnalle. Se että pääsemme suunnittelemaan uudessa virtuaalimaailmassa asiakaselämyksiä, on ennennäkemätöntä ja odotan sitä innolla. On tärkeää, ettei suunnittelua varten lennetä ja kokoonnuta samaan huoneeseen. Se on myös ympäristöystävällisempi ratkaisu”, sisustusarkkitehti Vertti Kivi sanoo.

Uudessa ympäristössä päästään testaamaan myös ennennäkemättömiä ratkaisuja, esimerkiksi teatteriefektien, 3d-heijastusten sekä valojen ja äänten, tuomista laivan tilasuunnitteluun.

”Tutkimme Necoversessä, miten muuttaa aluksen sisätilojen tunnelmaa niin, että yhdestä tilasta tulee kolme täysin erilaista tilaa vuorokauden aikana. Tunnelmamuutoksilla voisimme luoda tarinaa ja satua, joka antaa asiakkaalle vau-elämyksen. Haluamme tuoda myös asiakkaat mukaan ratkaisemaan, millaisissa tiloissa he haluaisivat viettää aikaansa”, Vertti Kivi kuvailee.

Lisäksi dSign Vertti Kivi & Co haluaa helpottaa erottelemaan eri materiaaliratkaisujen vastuullisuutta ja kestävyyttä.

Necoversessä mukana olevista yrityksistä Kiwa Inspectan tavoitteena on kehittää metaversumia hyödyntäviä etätarkastus- ja etäarviointitekniikoita energiatehokkuuden lisäämiseksi ja matkustamisen vähentämiseksi tarkastus- ja arviointitehtävissä.

”Etätoiminnot ovat jo jossakin määrin arkea monilla toimialoilla, mutta termillä viitataan tällä hetkellä enemmän etävalvonta ja -ohjaustoimintoihin. Teollisten metaversumeiden yleistyessä meille tulee mahdolliseksi tuottaa testaus-, tarkastus- ja arviointipalveluita etäohjatusti virtuaalisissa maailmoissa. Meidän roolimme on tässä hankkeessa yhdessä tutkimuskumppanien kanssa tutkia millä edellytyksillä ja toimintatavoilla tällaisia etätoimintoja voidaan toteuttaa. Tutkimustulokset auttavat myös muita kuin tarkastusalaa luomaan uusia palveluita”, kertoo Kiwa Inspectan liiketoimintapäällikkö Juha Vesanen.  

Lingsoft luo perusratkaisun, joka helpottaa monikielistä viestintää metaversessä. Arkkitehtitoimistotaustainen Hollinki huolehtii käyttäjäkokemuksen laadusta keskittymällä työkaluihin, joilla tähdätään virtuaalitilan laadun hallintaan ja parantamiseen. Finpedan tavoitteena on laajentaa metaversumipohjaista koulutusta tuomalla siihen realistisempaa visualisointia ja aistien käyttöä sekä vuorovaikutuksen reaaliaikaista seurantaa. 

”Hankkeessa viedään teollista metaversumia konkreettiselle tasolle ja päästään todentamaan teknologian potentiaali myös liiketoiminnan näkökulmasta. Metaversumin avulla voidaan toimia tehdä joustavasti ja kestävästi globaalia yhteistyötä, mikä nopeuttaa ja parantaa tuotekehitystä”, toteaa Necoverseä vetävä dosentti Sanni Siltanen DIMECC Oy:stä.

Lisätiedot:
Dosentti Mika Luimula, tutkimusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu, mika.luimula@turkuamk.fi, +358 40 355 0839
Dosentti Sanni Siltanen, ekosysteemijohtaja, DIMECC Oy, sanni.siltanen@dimecc.com, +358 50 585 0145

Lue lisää

Mika Luimula vetää Turun AMK:ssa tutkimusryhmää "Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat", joka keskittyy muun muassa virtuaalisiin koulutusratkaisuihin sekä metaverse-teknologian kehittämiseen.