Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.2.2024

Alumni: Terveysteknologian koulutus opetti analyyttisen lähestymistavan tutkimukseen ja laitteiden käyttöön

Sydänkirurgisen tehohoidon sairaanhoitaja Hannu Kivisaari on kiinnostunut erityisesti siitä, miten käyttäjien vaatimukset on huomioitava, jotta teknologia palvelee käytäntöä. Terveysteknologian opinnot Master Schoolissa olivat hänelle silmiä avaava kokemus.

Teksti: Aleksi Rajamäki

Hannu Kivisaari valmistui Turun ammattikorkeakoulun terveysteknologian koulutusohjelmasta loppuvuonna 2023. Hän on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja ja työskentelee Meilahden sairaalassa Helsingissä.

– Aloitin terveysteknologian opinnot osana sairaanhoitajan YAMK-tutkintoa syksyllä 2021. Työssäni teho-osastolla käytän lukuisia erilaisia laitteita. Päätin syventää niihin liittyvää osaamistani käytännön kokemusten tueksi, Kivisaari kertoo.

Opinnot yhdistyivät työhön jouhevasti

Kivisaaren mukaan ammattikorkeakoulun opinnoissa on kiinnostavaa se, että terveysteknologian ohjelma oli jaettu puoliksi sosiaali- ja terveysalan sekä insinööritaustaisten kesken.

– Laitteiden käyttöön liittyvien ajatusten ja kokemusten jakaminen muiden kuin tehohoitotaustaisten ammattilaisten kanssa oli silmiä avaavaa. Kurssillamme oli hyvä yhteishenki ja opintosisällöt olivat kiinnostavia.

Kivisaari kokee, että opinnot avarsivat erityisesti terveysteknologian käyttäjänäkökulmaa. Opinnot tarjosivat hyödyllistä oppia terveysteknologian ratkaisujen suunnittelusta, standardeista ja projektinhallinnasta.

– Olin opintojen aikana opintovapaalla muutamaan otteeseen, muutoin tein töitä osa-aikaisesti koulun ohella. Näin opinnot sai yhdistettyä työn kanssa melko jouhevasti.

Älylääkekaappi vähentää lääkehoidon haittatapahtumia

Kehittämisprojektissaan Kivisaari tarkasteli sairaanhoitajien kokemuksia Pyxis-älylääkekaapista. Hän oli käyttänyt älylääkekaappia omassa työssään ja halusi kerätä palautetta kollegoiltaan.

Opinnäytetyö toteutettiin verkkokyselynä, jonka avulla saatiin tietoa yhdistelemällä määrällisen ja laadullisen tutkimuksen keinoja.

– Kohdeorganisaatiossa käytettiin Apotti-tietojärjestelmään yhdistettyä älylääkekaappia, joten tutkimukseen sisällytettiin kysymyksiä järjestelmien välisestä integraatiosta. Tavoitteena oli kehittää lääkehoitoa sujuvammaksi ja turvallisemmaksi näyttöön perustuen, Kivisaari esittelee.

Tulosten mukaan Pyxis parantaa lääkkeiden säilytyksen turvallisuutta lääkehoidon sujuvuuden kustannuksella. Teoriatieto osoitti, että käytettävyys, käyttöön liittyvät virhetilanteet ja potilasturvallisuus kytkeytyvät toisiinsa.

Uudenlaista potkua tulevaisuuteen

Kivisaari työskentelee tällä hetkellä teho-osastolla, mutta hän kertoo saaneensa uusia oppeja ja näkökulmia ammattialaansa opintojen myötä. Kivisaarta kiinnostavat yhä enemmän terveysteknologian aiheet.

– Terveysteknologiaopinnot avasivat minulle analyyttisemman lähestymistavan laitteiden käyttöön. Osaan hahmottaa sitä paremmin osana hoitoa ja arvioida käyttäjän kannalta toimivia ratkaisuja. Teoria ja käytäntö ovat siis kohdanneet luontevalla tavalla.

Vastavalmistunut sairaanhoitaja (ylempi AMK) kannustaa hakeutumaan alalle ja syventämään osaamista.

– Sairaanhoitajat ovat nykypäivänä oman työnsä asiantuntijoita. YAMK-tutkinto oli omalla kohdallani erinomainen tapa lisätä osaamistani tehohoitotyössä. Jos terveysteknologia kiinnostaa, voin suositella opintoja varauksetta.

– Opinnäytetyön toteuttaminen itselle tutussa ympäristössä tarjosi kiinnostavan ja merkityksellisen kehittämisprojektin, jonka tarve kumpusi käytännön työstä. Pyrinkin hakeutumaan ammattiurani sellaiseen työpaikkaan, jossa pääsen olemaan näiden kanssa tekemisissä ja kartuttamaan kokemusta entisestään, Hannu Kivisaari summaa.

Kiinnostaako opiskelu Turun AMK:ssa?

Turun AMK:n Master Schoolissa syvennät ammatillista osaamistasi sekä kehität esihenkilö- ja johtotehtävissä tarvittavia taitoja. Oletko valmis luomaan tulevaisuutta?