Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.2.2024

Alumni: Master-opinnot kasvattivat sote-alan asiantuntijuuteen ja kriittiseen ajatteluun

Turun ammattikorkeakoulun alumni, fysioterapeutti (YAMK) Johanna Lindegren halusi löytää oman intohimonsa työelämässä sekä kehittää terveysalaa vaikuttavammaksi ja kestävämmäksi. Master School -opinnot valmistivat häntä jatkuvaan oppimiseen, kasvattivat tiedonhalua ja lisäsivät oppimismyönteistä asennetta.

Teksti: Aleksi Rajamäki

Johanna Lindegren aloitti Master Schoolissa terveyden edistämisen opinto-ohjelmassa vuonna 2019. Hän oli aiemmin valmistunut fysioterapeutiksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta ja lisäksi päivittänyt osaamistaan muun muassa psykofyysisen fysioterapian sekä erityispedagogiikan saralla.

– Jatkoin opintoja uteliaisuudesta ja kiinnostuksesta. Näen monia mahdollisuuksia hoitoprosessien tehostamiseen ja asiakkaiden elämänlaadun parantamiseen. Opiskelu on harvoin tuntunut puurtamiselta, sillä aiheet ovat mielenkiintoisia, Lindegren iloitsee.

Opinnäytetyönsä Lindegren laati Turun ammattikorkeakoulun Ankkuri-projektille. Tuotoksena syntyi terveystietotesti, joka perustui peruskoulun terveystiedon oppimäärään ja osaamistarpeisiin. Kehittämistyön tavoitteena oli vahvistaa ammattiin opiskelevien terveyteen ja elintapoihin liittyvää tietopohjaa.

”Verkostoituminen oli iso plussa”

Terveyden edistämisen Master School -opinnot saavat Lindegreniltä kiitosta. Hänen mielestään koulutuksen sisällöt olivat selkeitä kokonaisuuksia, jotka palvelivat tarkoitustaan.

– Opetustavat olivat käytännönläheisiä, arkielämän esimerkkejä ja opiskeluryhmän kokemuksia käytettiin paljon hyödyksi. Olin ryhmässä ainoa oman alani edustaja ja pystyin tuomaan muille uutta näkökulmaa.

Lindegren kehuu erityisesti yhteishenkeä: toisia tuettiin ja autettiin aina tarvittaessa. Opiskelu oli kannustavaa ja erilaisia lähtökohtia kunnioittavaa.

– Pidän tätä selkeänä aikuisopiskelun etuna. Jokainen oli hakemassa itselleen parasta mahdollista osaamista. Verkostoituminen oli iso plussa, ja monien opiskelutoverien kanssa yhteydenpito on jatkunut opintojen jälkeen.

Opintorupeamaa koetteli koronapandemia, joka sysäsi kaiken verkkoon. Lindegren kertoo suhtautuneensa tilanteeseen oppimiskokemuksena. Hän kokee kehittyneensä muun muassa itseohjautuvuudessa, ajanhallinnassa ja ongelmanratkaisutaidoissa.

Master-koulutus toi rohkeutta ja vastuuta

Lindegren toimi välillä tartuntatautijäljittäjän tehtävissä ja palasi pohjakoulutuksen mukaisiin tehtäviin pandemian hellitettyä. Työ ei ole nimellisesti muuttunut Master School -opintojen jälkeen, mutta näkökanta on laajentunut entisestään.

– On ollut hurjan mielenkiintoista olla mukana tartuntatautityössä, kun osaa hahmottaa laajempia kansanterveydellisiä näkökulmia ja valtakunnallisen tason vaikutuksia. Toisaalta koulutuksessa saadun osaamisen kautta uuden toiminnan rakentaminen näyttäytyy han erilaisena kokonaisuutena, hän pohtii.

Master-koulutus toi mukanaan myös rohkeutta ja omanlaista vastuuta, ikään kuin uudenlaisen viitekehyksen työlle, kuten Lindegren itse luonnehtii.

– Koulutus lisäsi tiedonhaku ja -käsittelytaitojani sekä tietoperustaista päätöksentekoa. Lisäksi olen kerryttänyt oppeja muun muassa tutkimus- ja kehittämistyössä. Olen kasvanut asiantuntijuudessa, yhteistyötaidoissa ja kriittisessä ajattelukyvyssä.

Monipuolinen osaaminen on etu työelämässä

Johanna Lindegren näkee kouluttautumisen eräänlaisena opaskarttana kohti omannäköistä urakehitystä. Hän on oppinut paljon itsestään opintojensa myötä.

– Olen päässyt vaikuttamaan siihen, minkälaisten asioiden parissa haluan työskennellä ja miten rakentaa tulevaisuutta. Yhtäkkiä voi huomata kiinnostuvansa ihan uudenlaisesta tai kantavansa sellaisia vahvuuksia, joita ei olisi itsestään edes arvannut.

Tällä hetkellä Lindegren on kiinnostunut työskentelemään terveysalan digitaalisten ratkaisujen parissa, myös erilaiset kehittämis- ja projektitehtävät tuntuvat mielekkäiltä. Hän kannustaakin jatkuvaan oppimiseen.

– Haluan kasvaa ja kehittyä osaajana ja ihmisenä. Mikään ei sulje toisiaan pois, vaan uskon, että monipuolinen osaaminen on tärkeä etu nykypäivän työelämässä. Oppiminen ei lopu koskaan!

Kiinnostaako opiskelu Turun AMK:ssa?

Turun AMK:n Master Schoolissa syvennät ammatillista osaamistasi sekä kehität esihenkilö- ja johtotehtävissä tarvittavia taitoja. Oletko valmis luomaan tulevaisuutta?