Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.11.2020
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, terveyden edistäminen

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, terveyden edistäminen

Sosiaali- ja terveysalan Master-tutkinnon avulla syvennät ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Terveyden edistämisen koulutuksesta valmistunut osaa toimia alansa vaativissa asiantuntijatehtävissä ja käyttää työssään erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä sekä suunnitella asiakaslähtöisiä palveluita ja palveluohjausta. Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. 

Terveyden edistämisen koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polkua. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan. Terveyden edistämisen opinnoissa on mahdollisuus valita Työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot, jotka toteutuvat yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja kansallisen verkoston kanssa. 

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, esim. AMK-tutkinnon, tai sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon Suomessa sekä hankkinut tutkinnon suorittamisen jälkeen kahden vuoden työkokemuksen alalta. (Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Terveyden edistämisen koulutuksessa opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna, pienryhmätyöskentelynä ja itsenäisenä työskentelynä. Verkkotapaamisia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina, sekä muutamina tunnin mittaisina jaksoina. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä tapaamisia voi olla enemmänkin. Opetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä.

Moniammatillisuus näkyy vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan osa-alueiden ammattilaisista. Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Syventävät opinnot tukevat asiantuntijaosaamistasi

Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta, laajentavasta osaamisesta ja opinnäytetyöstä. Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista sekä syventävistä Terveyden edistämisen ja työterveyden osaamisen ammattiopinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot. 

Koulutuksen syventävät ammattiopinnoissa opiskellaan Työterveyshuollon osaamista syventävän opinnot (30 op), jotka toteutuvat yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja kansallisen verkoston kanssa. Työterveyshuollon syventävät opinnot sisältävät kolme moduulia: Terveyden edistämisen osaaminen, Terveyden edistämisen innovatiiviset menetelmät työikäisen väestön näkökulmasta sekä Työterveyden ja työpaikan toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi. Health Promotion Management and Development. Koulutuksessa on mahdollisuus myös valita työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot, jotka toteutuvat yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja kansallisen verkoston kanssa.

Keskeinen osa Master-opintoja on työelämän ja hankkeiden kanssa yhteistyössä tehtävä opinnäytetyö.Opiskelijana toimit kehittämishankkeen projektipäällikkönä, tiiviissä yhteistyössä opettajatuutorin ja työelämämentorin kanssa. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Sosiaali- ja terveysalan Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia erilaisissa vaativissa, kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä projekteissa sekä toimia erilaisissa terveys- ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävissä. Master-tutkinto antaa saman pätevyyden julkisiin virkoihin tai tehtäviin kuin esimerkiksi yliopistossa suoritettu maisteritutkinto. Tutkinto antaa myös mahdollisuuden toimia opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, mikäli suoritat tutkinnon lisäksi pedagogiset opinnot.