Sivu päivitetty 16.5.2017

Työssä onnistumisen kokemukset luovat työhyvinvointia ja tulosta

Sepänkadun kampuksella toukokuun teema-aamussa pohdittiin onnistumisen kokemuksia työssä ja niiden vaikutuksia.

Asiakkuusvastaava Sinikka Leino avasi teema-aamun toteamalla, ettei pidä termistä työssä jaksaminen, sillä jaksaminen viittaa siihen, että työpäivästä toiseen selvitään rimaa hipoen. Mieluummin puhun motivaatiosta ja onnistumisen ilosta. Onnistumisen kokemukset synnyttävät tutkitusti uutta energiaa ja voimaa, uutta osaamista – parhaimmillaan yhteistä luovuutta ja jotakin, jota emme vielä osaa edes kuvitella. Onnistuessaan ihminen on onnellinen ja rakentaa työssäänkin ympärilleen onnistumisia. Myös työhyvinvoinnin näkökulmasta onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä.

Teema-aamun asiantuntija KM Eeva-Leena Alanne kertoi tutkimuksestaan, jonka hän oli tehnyt eri kokoisten organisaatioiden henkilöstölle siitä, millaisia työssä onnistumisen kokemuksia henkilökunta koki. Onnistumiset kytkeytyivät toimintatavan muutostilanteisiin, työyhteisön ilmapiiriin sekä valmennukseen ja oppimiseen.  Onnistumisiin tarvittiin vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä, selvitystyötä ja suunnittelua, muutosvalmiutta, rohkeutta ja osaamista. 

Onnistumiset johtivat parempaan työilmapiiriin, mikä näkyi mm. avoimuuden lisääntymisenä, kuuntelutaidon kehittymisenä, toisten arvostamisen kasvuna. Onnistumiset vaikuttivat myös mm. toimintatapojen yhtenäistymiseen, esim. johtaminen yhtenäistyi, pelisäännöt selkiytyivät. Onnistumiset vaikuttivat myös tuloksellisuuteen, mikä ilmeni esim. asiakaspalvelun paranemisena, laadukkaampana toimintana ja tehokkaampana työskentelynä.
 
Kaikki haluavat kokea työssään onnistumisen iloa. On tärkeää, että onnistumisen kokemukset jaetaan työpaikalla. Jokaisen onnistuminen pitää huomata. Eeva-Leena Alanne antoi vinkkejä tavoista jakaa onnistumisia: onnistumispäiväkirja, onnistumisten whatsup-ryhmä, onnistumiset jokaisen palaverin esityslistalle, eräs pörssiyritys kerää ”hyviä onnistumisia” yhteiselle foorumille.

Teema-aamun osallistujat haluavat jatkossa pitää huolen siitä, että heidän työyhteisöissään on päivittäin työssään onnistuvia ihmisiä. Ihmisiä, jotka onnistuvat arjen pienissä asioissa. Ihmisiä, jotka työpäivän päätteeksi ovat hyvällä mielellä. Ihmisiä, joita johdetaan onnistumisten kautta vielä parempiin onnistumisiin. Ihmisiä, jotka onnistumisten kautta ovat entistä luovempia ja joilta tulevat parhaimmat ideat ja joille tulevaisuus rakentuu.  Monistetaan onnistumisia ja onnellisuutta työyhteisöissä.