Sivu päivitetty 27.3.2018

Myynnin ja asiakaskokemuksen uusi aika teema-aamu Turussa

Tekniikka ja liiketoiminta –sektorin ajankohtaisaamussa 21.03.2018 kuultiin alustukset Turun ammattikorkeakoulun palveluista ja asiakaskokemuksen merkityksestä sekä vaihdettiin kokemuksia ja verkostoiduttiin.

Teksti ja kuva: Sinikka Leino

Jokaisella myyjällä on kaksi korvaa ja yksi suu. Hyvä myyjä myös käyttää niitä samassa suhteessa.  Myyjän kolme kovaa koota ovat kysy, kuuntele ja klousaa, totesi myynnin yliopettaja Timo Holopainen. Yksi menestyvän myyjän merkki on rohkeus. Hyvä myyjä ei välttele haastavia tilanteita vaan tarttuu niihin ripeästi. Asiakkaalle rohkeus näkyy esimerkiksi kykynä laittaa oma ja organisaation osaaminen likoon, jotta voidaan kehittää yhdessä jotain uutta. Asiakaskeskeinen toimintatapa näkyy suositteluhalukkuutena sekä uutena liiketoimintana nykyisiltä asiakkailta.

Myynnin merkitys yrityksissä

Teema-aamun osallistujat keskustelivat vilkkaasti siitä mikä on myynnin paikka yrityksessä ja pärjääkö yritys ilman myyntiä? Yhteisesti totesimme, että kaikki liiketoiminta pohjautuu myyntiin ja kaiken yrityksen sisällä tapahtuvan toiminnan pitäisi olla myyntiorientoitunutta. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden myyntikoulutuksella kehitetään myynnin tulevia ammattilaisia, jotka osaavat hyödyntää omaa osaamistaan vuorovaikutustilanteissa. 

Positiivinen asiakaskokemus on kilpailuetu

Positiivinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas huomioidaan, asiakasta kuunnellaan ja pyritään ymmärtämään hänen tilanteensa, asiakkaaseen pidetään yhteyttä ja hänen kysymyksiin vastataan viipymättä. Lisäksi positiivinen asiakaskokemus tarkoittaa, että lupaukset pidetään ja palvelun laatu on korkea, totesi asiakkuusvastaava Sinikka Leino. Asiakaskokemusta luodaan kaikilla viidellä aistilla: mitä näemme, kuulemme, tunnemme, maistamme ja haistamme. Asiakaskokemus syntyy sosiaalisista tunteista, kuten arvostuksen, varmuuden, vaikuttamisen, yhteenkuuluvuuden ja reiluuden tunteista.

Turku sales competition myyntikilpailu 11 – 12.04.2018

Järjestyksessään kymmenes Turku Sales Competition myyntikilpailu järjestetään 11 – 12.04.2018 Turun AMK:ssa Sepänkadun kampuksella. Kilpailun tavoitteena on lisätä myyntityön arvostusta, tehdä vaativan B2B-myyntityön taitoja näkyväksi Varsinais-Suomen alueella sekä tarjota myynnin opiskelijoille mahdollisuus osaamisen näyttämiseen mahdollisimman aidossa asiakastapaamisessa. Kilpailun kilpailukielenä on englanti ja tuotteena on Swegonin CASA W3 -ilmanvaihtokone. Yritysten edustajilla on mahdollisuus osallistua tuomarointiin sekä tulla seuraamaan finaalia iltapäivällä 12.04.2018.