Sivu päivitetty 20.6.2018

Mikä on sinun lupauksesi Itämerelle?

Kolme vuotta kestänyt Waterchain-hanke huipentui loppuseminaariin ja verkkosivujen julkistukseen Tallinnassa toukokuun lopussa. Partnerit Suomesta, Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Ahvenanmaalta keskittyivät yhdessä Itämereen kohdistuvan haitallisen kuormituksen vähentämiseen.

Turun AMK mukana kansainvälisessä ponnistuksessa

Waterchain-hanke on yhdeksän eri organisaation ponnistus Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Ahvenanmaalla. Turun ammattikorkeakoulun Vesitekniikan tutkimusryhmä on ollut mukana hankkeessa muun muassa pilotoimalla fosforin vähentämiseen tähtäävää tekniikkaa Aurajoen valuma-alueen pienikokoisilla ravinnekuormituksen hotspot-kohteilla. Kun fosfori vesistössä lisääntyy, myös levien ja kasvien kasvu kiihtyy, jolloin vesistö rehevöityy. Menetelmässä ferrisulfaattia annostellaan ojaan tarkoituksena saada liuennut fosfori muotoon, jota levät eivät voi hyödyntää.

Menetelmää testattiin kahdessa pelto-ojassa Pilpolassa ja Suopohjalla. Sen avulla onnistuttiin sitomaan keskimäärin 66 % ja 96 % pilottikohteiden ojaveden liukoisesta fosforista. Hyvien tulosten ehtona on kuitenkin laitteistojen riittävä huolto ja seuranta.

Pilotoinnin lisäksi Turun AMK on muun muassa kerännyt tietoa Aurajoen ja sen valuma-alueen kuormituksesta, edistänyt hulevesien seurannan ja hallinnan yhteistyötä sekä ollut rakentamassa hankkeen verkkosivuja. Lisäksi Turun AMK:n Vesitekniikan tutkimusryhmän väki on luonut ravinnekuormituksen verkkokoulutusmateriaalin yhteistyössä Riian teknillisen yliopiston kanssa.    

— Tiukasta aikataulusta huolimatta hanke saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet. Lisäksi AMK:n yhteistyöverkosto sai arvokasta laajennusta, joka on jo nyt poikinut jatkoyhteistyötä, projektipäällikkö Antti Kaseva kertoo.

Ei pelkkiä lupauksia vaan myös konkreettista työtä

Näytä lisää

Hankkeen lopputuloksena syntynyt verkkosivusto tarjoaa lisätietoa Itämeren tilasta ja esittelee ratkaisuja ravinteiden ja haitallisten aineiden vähentämiseen niin kuluttajille, päätöksentekijöille kuin maanviljelijöillekin. Verkkosivuilla voi tehdä lyhyen Itämeri-aiheisen testin tai pian myös suorittaa verkkokurssin. Sivulla voi myös tehdä oman lupauksensa Itämerelle.

Vaikka hanke päättyy, ei työ Itämeren eteen lopu. Myös seminaarissa muistuteltiin, että työtä on tehtävä jatkuvasti ja kansainvälisellä tasolla.

— Älä vain lupaa, ettet pissaa Itämereen, vaan kehitä myös laitteita, joilla Itämeren voi puhdistaa, kun sinne joka tapauksessa pissataan, muistutti Jan-Hendrik Körber Turun AMK:sta seminaariin osallistujia konkreettisen työn tärkeydestä.

Teksti ja kuvat: Marketta Virta

Tutustu Waterchain-hankkeen verkkosivustoon!