Sivu päivitetty 27.11.2018

Robotiikka kiinnosti yleisöä Euroopan robotiikkaviikon Suomen päätapahtumassa Turussa

Drinkkirobotti sekä jutteleva ja tanssiva Pepper keräsivät Vierailukeskus Jokeen satapäisen yleisön. Tehokkuutta ja kilpailukykyä tuovan robotiikan näkymiä sekä laajemmin työn tulevaisuutta maalailtiin Euroopan robotiikkaviikon Suomen päätapahtumassa Turussa.

Teksti ja kuvat: Martti Komulainen

Voimakkaasti kasvavaa robotisaatiota on Suomessa kiittäminen lähinnä Valmet Automotivea, jonka Uudenkaupungin autotehtaan menestys on pitkälti perustunut robottien mahdollistamaan nopeaan ja joustavaan tuotantoon. 

Autotehtaan hitsaamosta yli 90 % on automatisoitu, kertoi Valmet Automotiven projekti-insinööri Mika Marttila. Ilman robotteja ei olisi autotehdasta ja sen 4500 työntekijää, totesi Marttila. 

Roboviikko2018_1.jpg

Nopeus, joustavuus, laatu

Robotiikan uusi aalto ovat olleet yhteistoimintarobotit, jotka eivät tarvitse ympärilleen vanhojen ronskien teollisuusrobottien vaatimia suojahäkkejä. Yhteistoimintarobotteja oli esillä robotiikkatapahtuman "Yhteistyössä robottien kanssa" aulatilassa.

Robotiikan kiistattomat edut ovat paitsi tehokkuudessa ja kilpailukyvyssä myös sen mahdollistamassa paikallisessa ja joustavassa tuotannossa, kuvasi Suomen Robotiikkayhdistyksen puheenjohtaja Nina Lehtinen

Loppuuko työ?

"What can be automated will be automated" kuuluu sanonta. Robotit tulevat, jopa hoivaan ja opetukseen. Vuorovaikutteisten ja keskustelevien sosiaalisten robottien hyödyntämisestä on saatu hyviä kokemuksia kielten opetuksessa ja autismin hoidossa, kertoi Minja Axelsson Futuricesta.

Roboviikko2018_5.jpg

Mitä jää ihmiselle? Loppupuheenvuorossaan Turun AMK:n automaation lehtori Sakari Koivunen uskoi ihmiselle itselleen merkityksellisen työn, työn jota tehdään muun kuin rahan takia, säilyvän. Automaatio vapauttaa ihmisen tekemään luovempaa, ja ehkäpä mielekkäämmäksi kokemaamme työtä elämisen eteen puurtamisen sijaan. Meille jää myös se, missä olemme koneita parempia, kuten asiakkaan palvelemiseen.

Talk - näkökulmia muutokseen

Robotiikkaviikon tapahtuma käynnisti samalla myös Turun AMK:n Talk-tapahtumat. Talk on verkkojulkaisu ja nyt myös tapahtumakokonaisuus, joka tarjoaa näkökulmia muutokseen ja yllyttää keskusteluun maailman tilasta ja muutoksesta. 

Talk.turkuamk.fi