Sivu päivitetty 3.1.2019

Se pyörii sittenkin. Ilmiöoppimista pumppuprojektissa

Konetekniikan opintojaksossa yhdistyvät insinöörifysiikka, 3D mallinnus ja -tulostus sekä englanninkielen opiskelu.

Teksti: Martti Komulainen, Pekka Jukantupa ja Piia Pesso
Kuvat: Martti Komulainen

Konetekniikan Physical Modelling -opintomoduulissa on yhdistetty 3D mallinuksen, insinöörifysiikan ja ammattimaisen englannin kielen opiskelu pumppuprojektin ympärille. Siis monialaista ilmiöpohjaista oppimista, jossa sovelletaan opittua käytännön tehtävässä.

Moduulin projektitehtävänä on suunnitella ja toteuttaa toimiva vesi- (tai ilma-)pumppu ja mitata sen suorityskyky. Neljän hengen opiskelijaryhmät saavat projektin alussa sähkömoottorin, tarvikkeita sekä perehdytyksen pumppujen mallintamiseen ja 3D – tulostamiseen. Projektin päätteeksi järjestetään esittelytilaisuus, jossa vierailijat pääsevät tutustumaan pumppuihin.

Engineering Physics 2 – kurssin sisältöihin kuuluu fysiikan perusteita jotka liittyvät pumpun ja sähkömoottorin toimintaan, esimerkiksi tilavuusvirta, paine, virtapiirit ja sähkömagnetismin perusteita. Projektin kautta saadaan käytännönläheistä kokemusta näistä ilmiöistä. 

3D Modelling -kurssilla opiskelijat oppivat 3D-mallinnusta Solid Works – ohjelmistolla. Vesipumpun mallintaminen on yksi kurssin aikana suoritettavista mallinnustehtävistä. 

English Professional Skills -kurssilla opiskelijat perustavat neljän hengen tiimit ja valitsevat tiimin yhteyshenkilön ja 3D-tulostusvastaavan. Englannin opintojaksolla tiimit pitivät projektikokouksen, jossa keskusteltiin mallinnetuista pumpuista ja valittiin paras pumppu 3D-printattavaksi. Tämä oli opiskelijoille myös yksi arvioitavista suullisista näyttötehtävistä. 

Englannin opintojaksolla harjoiteltiin myös esittelytaitoja, joten opiskelijat saivat vinkkejä pumppunsa esittelyyn vieraille. Projekti ja sen tulokset raportoitiin kirjallisesti englanniksi ja tämä oli opiskelijoiden yksi arvioitavista kirjallisista näyttötehtävistä. 

- Projektin kautta päästään soveltamaan opittuja taitoja käytäntöön ja opitaan yhteistyötaitoja. Pumppuprojekti on innostanut opiskelijoita ja tuonut lisää mielenkiintoa oppimiseen, toteaa opintojakson toteutuksesta yhdessä lehtori Piia Pesson kanssa vastannut fysiikan lehtori Pekka Jukantupa.

Vesipumpppu1.jpg