Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.12.2019

Innovaatioleiri pakottaa opiskelijan (ja opettajan) pois mukavuusalueeltaan

Kiertotalous vaatii raja-aidat ylittävää yhteistyötä sekä kykyä yhdistää eri alojen osaamista. Monet ammattikorkeakoulut ovatkin nostaneet kiertotalouden strategiansa ytimeen, mutta miten kiertotalouden mukaista ajattelua sitten käytännössä opetetaan?

Teksti ja kuvat: Sara Malve-Ahlroth

Tähän kysymykseen pyritään löytämään vastauksia myös  Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeessa . Kysymykseen tuskin löytyy yhtä oikeaa vastausta. Kiertotalouden opettamiselle ominaista on menetelmien ja kurssien moninaisuus. Tärkeää niissä kaikissa on kuitenkin oppialat ylittävä opetuksen yhteistyö, jossa opiskelijat pääsevät soveltamaan kirjoista opittua asiaa oikeisiin työelämän haasteisiin. Näin he voivat paremmin ymmärtää kiertotalouden mukaan toimivien systeemien monimutkaisuuden ja dynaamisuuden. Loistava esimerkki tällaisesta monialaisesta opetusmenetelmästä on 24 tunnin Challenge Turku goes Green -leiri, jonka järjestimme Turussa 7.–8.11.2019.

Leirillä oli osallistujina 30 eri alojen opiskelijaa yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja toisen asteen oppilaitoksista. Leirin teemana oli tekstiilien kiertotalous ja toimeksiannot tulivat kolmelta hyvin erilaisesta toimijalta Telaketju-verkoston kautta. FHCS Oy:n haasteena oli ideoida moppien tekstiiliosille palautusjärjestelmä. Painovoima ry haastoi opiskelijat kehittämään poistotekstiilistä paperituotteita. Lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen haasteena oli kehittää poistotekstiilistä verkkokaupan tilausten pakkausmateriaalia. Jokaista haastetta lähti ratkaisemaan kolme monialaista tiimiä.

Leirin työskentelyä ohjasi kokenut hackathonien vetäjä Rasmus Basilier Boost Academystä Turusta. Lisäksi leirin järjestelyistä vastasin minä, Turun ammattikorkeakoulun hankeasiantuntija Sara Malve-Ahlroth yhdessä opiskelija-assistentti Ella Rasimuksen kanssa. Osallistujille pidettiin muutama työpaja, mutta muutoin he saivat työskennellä varsin itsenäisesti. Leirin vetäjä kiersi tiimeissä sparraamassa ja lisäksi toimeksiantajat olivat tiimien käytettävissä lisäkysymyksille. 

tyoskentely1.jpg


Yritysten kanssa yhteistyössä toteutettu leiri on aina pitkän järjestelyn tulos. Marraskuisen leirin valmistelut aloitettiin jo huhtikuussa teeman, leiripaikan ja yhteistyökumppaneiden suunnittelulla. Kesän ja syksyn aikana oli aika toimeksiantojen suunnittelulle, markkinoinnille, ohjelman rakentamiselle sekä muille käytännön järjestelyille. Innovaatioleirejä usein järjestäneenä olen todennut erityisesti muutamien seikkojen olevan olennaisia leirin onnistumisen kannalta.
•    Hyvät ja selkeät toimeksiannot – haasteet tulee muotoilla hyvin ennen leiriä yhdessä yrityksen kanssa ja lisäksi niitä voidaan vielä tarkentaa leirin alussa yhdessä osallistujien kanssa
•    Toimeksiantajien aktiivinen osallistuminen – yritysten aktiivinen osallistuminen leirille motivoi osallistujia ja takaa sen, että tiimit lähtevät kehittämään ideoitaan oikeaan suuntaan
•    Ennakkomateriaalit osallistujille – kun opiskelijat tietävät mitä heiltä leirillä odotetaan ja he saavat tutustua leirin teemasta kertoviin materiaaleihin ennen leiriä, ovat paljon valmiimpia työskentelyyn
•    Innostava leirikapteeni – tiimit tarvitsevat ohjausta ja innostamista leirin alusta loppuun saakka, hyvä leirikapteeni osaa tarjota tiimeille työkaluja haasteen ratkaisemiseksi
•    Verkostoitumisen tukeminen – suunnittele etukäteen miten osallistujien ja toimeksiantajien yhteystiedot jaetaan mahdollisen jatkoyhteistyön tukemiseksi
•    Leirin jälkityö – dokumentoi leirin tulokset toimeksiantajia ja viestintää varten sekä keskustele yritysten kanssa tulosten jatkohyödyntämisestä leirin jälkeen

Challenge Turku goes Green leiri oli onnistunut kokonaisuus tänäkin vuonna eteen tulleista haasteista huolimatta. Yritykset vaikuttivat leirin loputtua tyytyväisiltä ja heidän silmänsä hehkuivat uudenlaista intoa, joka oli kenties tarttunut opiskelijoiden työtä seuratessa. Opiskelijat kehuivat palautteessaan tällaisen arkisesta opiskelusta eroavan kokemuksen, monialaisuuden ja työelämäyhteistyön tuoneen heille uutta intoa kiertotalouden opiskeluun sekä ymmärrystä konkreettisten ratkaisujen kehittämiseen. Leirin voitti tiimi nimeltään Universaali Luovuus (kuvassa), joka kehitti kokonaisvaltaisen konseptin FHCS Oy:n moppien palautusjärjelmälle. He osasivat hyödyntää digitalisaation ratkaisuja konseptissaan, sekä lähestyä yrityksen haastetta kokonaisvaltaisella tavalla. Lisäksi kaikki ihastelivat heidän rakentamaansa demoa, joka esitteli konkreettisesti heidän konseptinsa toiminnallisuutta.

voittajatiimi1.jpg


Intensiiviset innovaatioleirit voivat olla oiva ratkaisu tulevaisuuden korkeakouluopetuksessa, joka siirtyy entistä enemmän virtuaalisiin ympäristöihin. Leirien aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa kasvotusten ja kerryttämään motivaatiota fyysisestä yhdessäolosta arjen pääosin etänä tapahtuvan opiskelemisen tueksi. Samalla leiri voi toimia korkeakoulujen opettajille luontevana paikkana kokeilla monialaista ja työelämäyhteistyöhön perustuvaa opetusmenetelmää ensimmäistä kertaa. Ennen kaikkea leiri tarjoaa vaihtelua sekä opiskelijan, opettajan, että yrityksenkin arkeen, kun saa kerrankin keskittyä 24 tuntia vain yhden asian tekemiseen. Helppoa se ei toki ole, vaan vaatii heittäytymistä oman mukavuusalueen ulkopuolelle.