Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.10.2020

Vanhemmuus opettaa monia taitoja

Suomalaisessa yhteiskunnassa työntekoa ja uralla kehittymistä korostetaan vahvasti. Mutta kuinka toimia, jos olet nuori vanhempi, eikä sinulla ole koulutusta tai työpaikkaa? Vanhemmuuden taitojen tunnistaminen työelämän vahvuuksina voi olla haastavaa silloin, kun yhteiskunta näkee perhe- ja työelämän taitoineen toisilleen vastakkaisina.

Nuoria kannustetaan kouluttautumaan ja etenemään uralla. Tämä on johtanut ensisynnyttäjien keski-iän nousuun. Nyt pohditaan syitä siihen, miksi suvunjatkaminen ei ole nuorille enää itsestään selvä tavoite tai itseisarvo. Arkielämä, jossa työ ja vanhemmuus kulkisivat joustavasti rinnakkain, aiheuttaa ristiriidan, jonka ratkaiseminen on monelle nuorelle aikuiselle vaikeaa.

Nuoret saavat tukea osaamisen tunnistamisessa

Tulevaisuuden suunnittelu voi olla vaikeaa, kun olet nuori vanhempi, jonka koulunkäynti on ehkä jäänyt kesken. Taidot, joita saat arkirutiineista selviytyäksesi, tuntuvat hyödyttömiltä työelämän tarpeisiin. Osaamisen tunnistamiseen tarvitaan tukea sekä sen sanoittamiseen ja näkyväksi tekemiseen ohjausta.

Vanhemmuuden haasteista käynnistyi DUUNI – vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi -hanke. Hankkeessa kehitettiin ja testattiin ryhmä- ja yksilöohjausta nuorille vanhemmille hyödyntämällä sanataide- ja liikuntalähtöisiä menetelmiä. Keskeisenä tavoitteena on ollut nuorten vanhempien oman osaamisen tunnistaminen ja sen myötä työelämä- tai opiskeluvalmiuksien vahvistuminen.

Lue lisää:
Vanhemmuuden taidot ovat työelämävahvuus -artikkelista
DUUNI – Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi -malli

DUUNI – vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi

DUUNI on valtakunnallinen hankekokonaisuus, mikä vahvistaa nuorten vanhempien työelämävalmiuksia. Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden osaamista.

Kohderyhmänä ovat noin 16–29-vuotiaat vanhemmat, joilta on jäänyt toisen asteen koulutus suorittamatta tai he ovat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen. Pidempään kotona oltuaan he ovat vaarassa pudota pois työmarkkinoilta tai jatkokoulutuksen ääreltä.

Tavoitteena on edistää osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia. He saavat apua osaamisen tunnistamisessa vanhemmuuden taitoja hyödyntämällä. Nuorten oma tekeminen ja toteutuksen räätälöinti ovat työskentelyssä keskeistä.

Lue lisää:
DUUNI – Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi .