Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.2.2021

Kaasutellen kohti ekologisuutta – biokaasu korvaa fossiilisia polttoaineita

Osana 6Aika – CircVol -hanketta Turun ammattikorkeakoulu yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa on laatinut biokaasuselvityksen, jossa tutkitaan biokaasua henkilöautojen ja raskaamman kuljetuskaluston käytössä. Hanke saatiin päätökseen loppuvuodesta 2020.

Teksti: Veera Laaksonen

Turun ammattikorkeakoulu sekä Oulun ammattikorkeakoulu osana CircVol-hanketta laativat selvityksen biokaasukäyttöisten ajoneuvojen teknistaloudellisista hankinta- ja muutosmahdollisuuksista. Selvityksessä tarkasteltiin biokaasun potentiaalia sekä henkilöautoliikenteessä että raskaammassa kuljetusliikenteessä. Selvityksen pohjalta on laadittu myös käsikirja, joka tarjoaa apua biokaasuun siirtymiseen henkilöautoliikenteessä.

Biokaasu on ympäristöystävällisempi vaihtoehto fossiiliselle maakaasulle. Biokaasua muodostuu eloperäisestä jätteestä anaerobisessa mätänemisprosessissa. Raakabiokaasu muodostuu pääasiassa metaanista ja hiilidioksidista. Biokaasun raaka-aineeksi soveltuvat biojäte, teollisuuden jätteet ja sivutuotteet sekä maatalouden peltomassat ja kotieläinten lanta. Puhdistettuna ja jatkojalostettuna biokaasu eli biometaani soveltuu liikenteen polttoaineeksi.

Hankkeen aikana järjestettiin toukokuussa 2020 webinaari, jossa käsiteltiin biokaasun käyttöönottoa julkisten tahojen ja yritysten hankintojen kautta. Turun ammattikorkeakoulussa CircVol-hankkeen parissa työskennellyt projekti-insinööri Ville Annunen kertoo esimerkiksi Lounais-Suomen Jätehuollon kilpailuttaneen toiminnassaan käytettävän kuljetuskaluston.

– Heillä oli ehtona, että kaluston tulee kulkea biokaasulla. Kilpailutuksen voitti lietolainen kuljetus- ja jätehuoltopalvelu Valkama & Halinen Oy. Prosessista kerrottiin tilaisuudessa sekä palvelun tilaajan että sen tarjoajan näkökulmasta. 

Biokaasua voidaan hyödyntää henkilöautoliikenteessä

Biokaasuselvityksessä todettiin myös, että mikä tahansa polttomoottorikoneinen ajoneuvo on mahdollista muuttaa biokaasukäyttöiseksi, mutta muunnostyö on yksinkertaisempi ja edullisempi bensiinikäyttöisiin ajoneuvoihin. Kaasukonversioita eli muunnostöitä tekevät muutamat huoltoliikkeet Suomessa, ja työhön voi hakea jälkikäteen Traficomilta muuntotukea. Tuki on vuonna 2021 tuhat euroa, ja sitä voidaan maksaa vain kerran samasta autosta ja samalle henkilölle enintään kerran kalenterivuodessa.

Selvityksen mukaan alkuvuodesta 2020 kaasun tankkausasemia oli Suomessa noin 50, joista saa joko pelkkää maakaasua, pelkkää biometaania tai molempia. Tankkausverkosto yltää toistaiseksi vasta Oulun korkeudelle, mutta verkosto laajenee tulevien vuosien aikana merkittävästi.