Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.4.2021
Virpi Sulosaaren kasvokuva

Virpi Sulosaari valittiin eurooppalaisen syöpäsairaanhoitajien kattojärjestön varapuheenjohtajaksi

Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja Virpi Sulosaari nimitettiin vastuutehtävään eurooppalaisen syöpäsairaanhoitajien kattojärjestössä. European Oncology Nursing Society on voittoa tavoittelematon järjestö, johon helmikuussa 2021 kuului noin 28 000 jäsentä 33 Euroopan mantereen maasta.

Yliopettaja Virpi Sulosaari valittiin European Oncology Nursing Societyn (EONS) varapuheenjohtajaksi (President-Elect). Tehtävä kestää kaksi vuotta, jonka jälkeen Sulosaari tulee toimimaan puheenjohtajana (President) kaksi vuotta ja entisenä puheenjohtajana (Past-President) kaksi vuotta.

Puheenjohtajisto (presidentit) vastaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa järjestön johtamisesta ja vaikuttamistyöstä Euroopassa sekä maailmanlaajuisesti.  Sulosaari on ensimmäinen suomalainen puheenjohtaja järjestössä.

Syövän hoidossa sairaanhoitajilla merkittävä rooli

Syöpään sairastuneen hoito- ja palvelukokonaisuudessa sairaanhoitajien roolia moniammatillisessa yhteisössä pidetään keskeisenä hoidon toteutuksessa ja sen vaikuttavuudessa. Sairaanhoitajien työllä on osoitettu merkittäviä yhteyksiä syövän hoidon tuloksiin, syöpään sairastuneen elämänlaatuun, pitkäaikaisselviytyvyyteen ja kuntoutumiseen.

– Syövän ehkäisy ja hoidon kehittäminen ovat tällä hetkellä varsin merkittävässä asemassa Euroopassa, sillä syöpään sairastuneiden määrä lisääntyy. Myös syövästä selviytyneiden määrä on lisääntynyt ja samalla syöpä on osin kroonistunut.

Monet terveyspoliittiset strategiat ja ohjelmat sisältävät syövän ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä tavoitteita (EU Mission Cancer, EU4Health 2021–27, EU Beating Cancer Plan).

– Saamaan aikaan on ollut ilahduttavaa huomata ihmislähtöisen (person-centred) lähestymistavan syövän hoidossa, moniammatillisen yhteistyön ja koulutuksen painottuvan näissä ohjelmissa. Myös alan järjestöt tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä keskenään, mitä kuvaa esimerkiksi yhteiset verkostot potilasjärjestöjen ja lääketieteen järjestöjen edustajien kanssa.

Sulosaaren uusi rooli tarkoittaa pääsemistä mukaan erillisiin Round Table -keskusteluihin, työpajoihin ja yhteistyöhön muun muassa Euroopan komission kanssa. EONS järjestönä ei edusta vain syöpäsairaanhoitajia EU-maista, vaan Euroopalla viitataan mantereeseen.

– Eri maat ovat hyvin eri vaiheissa syöpää sairastavan hoitotyössä. Yhteistyö on keskiössä, kun viedään eteenpäin toimenpiteitä tasa-arvon, hoitoon pääsyn, saatavuuden ja henkilöstön alan huippuosaamisen kehittämisessä.

Haku erikoistumiskoulutukseen on auki

Virpi Sulosaari toimii yliopettajana Master Schoolissa. Hän on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa sekä alan erikoistumiskoulutusta valtakunnallisessa verkostossa että Kliininen asiantuntija (YAMK), syövän hoito koulutusta, joka on ainoana Suomessa tarjolla Turku AMK:ssa tällä hetkellä.

Keväällä 2021 on haku avoinna Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö – moniammatillinen erikoistumiskoulutus , joka toteutetaan kuuden ammattikorkeakoulun verkostoyhteistyönä.

Hakuaika 6.4–29.4.2021

Syksyllä 2021 hakuun on tulossa Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntijuus.

Hakuaika on 1.9.–15.9.2021.