Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.5.2014
MIMO-projekti

Moniammatillinen yhteistyö luo ainutlaatuista osaamista

MIMO-projektin keskeisenä teemana on ollut taidelähtöisten menetelmien kehittäminen nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Moniammatillisen yhteistyön keinoin on syntynyt laajaa osaamista, josta hyötyvät niin nuoret, ammattilaiset kuin opiskelijatkin.

Teksti: Mirjami Vekara, journalistiopiskelija
Kuva: Nina Lusto

MIMO (Moving In, Moving On! Application of Art-Based Methods to Social and Youth Work) on projekti, jossa on kehitetty moniammatillista yhteistyötä opettajien, ammattilaisten ja opiskelijoiden kesken. Mukana hankkeessa on ollut opettajia, terveysalan ammattilaisia, nuoriso- ja sosiaalialan työntekijöitä, taiteilijoita ja eri alan opiskelijoita sekä Suomesta että Virosta. Yhteistyö perustuu siihen, että ammattilaiset jakavat omaa ydinosaamistaan ja yhdistävät näin vahvuuksiaan eri alojen kesken.

– Haasteena projektissa on ollut monien eri organisaatioiden erilaisten käytäntöjen yhteensovittaminen. Se ei tapahdu kitkatta, vaan vaatii työtä, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian hankesuunnittelija Susanna Pyörre kertoo.

– Tavoite on ollut koko ajan kaikilla yhteinen, mutta haastavaa on ollut osata hyödyntää kaikkien paras osaaminen, Turun AMK:n Terveyden ja hyvinvoinnin tulosalueen projektisuunnittelija Anna Tonteri täydentää.

Moniammatillinen työskentely vaatii rajojen rikkomista. Ei ole erikseen terveydenhoitajaa ja taiteilijaa vaan kaksi ammattilaista, jotka yhdessä luovat kokonaisuuden.

– Kun lähtee tuntematonta kohti, siinä myös oppii. Joskus epämukavuusalueelle meneminen kannattaa, toteaa lehtori Terttu Parkkinen Turun AMK:n Terveyden ja hyvinvoinnin tulosalueelta.

MIMO-projekti
Erilaisten kerhojen, työpajojen ja esitysten kautta MIMO-projekti tavoitti yli 5000 nuorta. Kuva: Nina Lusto.

Koulutusta niin ammattilaisille kuin opiskelijoillekin

Moniammatillinen työskentely on mahdollistanut yhdessä oppimisen. Hankkeessa syntynyt asiantuntijuus ja laaja osaaminen ovat syntyneet yhteistyössä eri ammattilaisten kesken.

Hankkeen kohderyhminä ovat olleet ammattilaiset, opiskelijat ja 13–17 -vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

– Nuoret ovat tärkeä kohderyhmä, mutta yhtä tärkeää on kehittää koulutusta, Tonteri kertoo. 

Projektin myötä ammattilaiset ovat saaneet täydennyskoulutusta ja opiskelijoille on kehitetty moniammatillinen koulutuskokonaisuus Turun AMK:ssa.

Erilaisten kerhojen, työpajojen ja esitysten kautta MIMO-projekti tavoitti yli 5000 nuorta. Projektissa syntyi neljä julkaisua jatkokäyttöä varten.

–Merkitykselliset tulokset eivät kuitenkaan näy vain julkaisuissa. Vielä vaikuttavampaa on se, että on saatu joku nuori jaloilleen vaikeasta tilanteesta tai opiskelijan ammattitaitoa merkittävästi lisättyä, Parkkinen pohtii.

Opiskelijat kokivat projektissa mielekkääksi tutustumisen toisten alojen ammattikuntiin ja osaamiseen. Kun moniammatillista yhteistyötä on päässyt käytännössä toteuttamaan jo opintojen aikana, on matalampi kynnys lähteä tekemään sitä myös työelämässä.

Itseluottamusta nuorille taidelähtöisin menetelmin

Hankkeen keskeisenä teemana on ollut nuorten syrjäytymisen ehkäisy taidelähtöisin menetelmin. Tulokset osoittavat, että taidelähtöisyys yhdistettynä moniammatilliseen lähestymistapaan antaa ammattilaisille uudenlaisia menetelmiä nuorten kanssa työskentelyyn ja tuottaa nuorille hyvinvointia.

Positiivista palautetta projektista on saatu niin yhteistyökumppaneilta, opiskelijoilta kuin nuoriltakin.

– Nuorilta on tullut palautetta siitä, että he ovat saaneet eväitä muun muassa stressinhallintaan ja asioiden selkeyttämiseen. Lisäksi nuoret ovat saaneet itseluottamusta ja itsevarmuutta, Parkkinen kertoo.

Hyvät käytännöt kiertämään

Kolmivuotinen hanke päättyi vuoden 2013 joulukuussa. Päättäjille, yhteistyökumppaneille ja käytännön toimijoille on lähetetty kattava paketti projektin tuloksista. Lisäksi kaikki projektin julkaisut ovat ilmaiseksi ladattavissa projektin verkkosivuilta. Tavoitteena on levittää hyviä ja konkreettisia käytäntöjä eteenpäin käyttöön ja sovellettavaksi. 

Hankkeen tuotteilla on ollut kysyntää. Tavarat taskuissa -käsikirjan oli jo ennakkotilannut sata ihmistä ennen sen julkaisemista.

 – Käytännönläheisestä käsikirjasta löytyy selkeitä harjoitteita, joita suunniteltiin ja sovellettiin MIMO-projektin aikana eri ryhmissä, Pyörre kertoo.

Onnistuneelle projektille suunnitellaan jatkoa: tavoitteena on tarjota täydennyskoulutusta ammattilaisille tulevaisuudessakin sekä levittää projektissa saavutettuja tuloksia AMK:n muissa projekteissa.