Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.5.2014

Hyvinvoinnin ja terveyden mobiilisovellukset lisääntyvät voimakkaasti

Väki vanhenee länsimaissa mutta terveyttä hoidetaan aina; terveysteknologian vienti onkin karkeasti sanottuna nelinkertaistunut 20 vuodessa. (FiHTA 6.5.2014.) Suomalainen terveysteknologia on maailmalla kysyttyä.

Suomessa terveysteknologia on ollut pitkään voimakkaan kasvun ala. Mutta kun puhutaan terveysteknologiasta, puhutaan samalla erittäin säännellystä alasta. Monimutkaisten viranomaismääräysten hallinta onkin yksi alan yritysten suurimmista haasteista.

Hyvinvoinnin ja terveyden mobiilisovellukset lisääntyvät kiihtyvällä tahdilla, ja  vuodesta 2011 vuoteen 2012 kasvu oli 168 % (COCIR eHealth toolkit 2013). Mobiilisovellusten kehittäjät ja kouluttajat kokoontuivat Turun ICT-talossa torstaina, 15.5.2014 ” Mobile Medical Apps – Milloin joudun sääntelyn piiriin ja mitä sitten?” –seminaariin.

Erilaiset alustat mahdollistavat uusien sovellusten markkinoille tulon

Seminaaripäivän puheenjohtajana ja luennoitsijana toimi Tom Ståhlberg, johtaja, Regulatory Affairs & Compliance, Terveysteknologian Liitosta( FiHTA ry). Ståhlberg on toiminut aiemmin PerkinElmerissä globaalien viranomaisasioiden johtajana. 

Johtaja Terhi Holappa USBIMED Oy:stä pohti terveysteknologiassa tällä hetkellä käynnissä olevaa murrosta mobiilisovellusten vallatessa alaa:

Erilaiset alustat tarjoavat helpon mahdollisuuden tuoda markkinoille uusia sovelluksia, mutta myös mobiilisovellusten kohdalla regulaation merkitys on suuri, totesi Holappa aamupäivän esityksessään.

Holapalla on terveysteknologian ja hyvinvointiteknologian alalta 19 vuoden työkokemus tekniikan alan työyhteisöissä. Lisäksi hän on ansioitunut käytettävyyssuunnitteluun ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvissä tehtävissä.

Standardit terveydenhuollon mobiilisovelluksia suunniteltaessa

Ilpo Pöyhönen SGS Fimko Oy:stä kertoi kuulijoille, miten standardien ohjeistamaa suunnittelukehystä tulisi soveltaa käytännön työhön. Lisäksi hän nosti esiin standardeja, joita tulee ottaa huomioon terveydenhuollon mobiilisovelluksia suunniteltaessa:

– Kun suunnittelemme terveydenhuollon mobiilisovelluksia, puhumme mm. standardeista, jotka liittyvät laadunhallintajärjestelmiin, käytettävyyteen tai riskienhallintaan, kertoi Pöyhönen esityksessään.

Aki Tiihonen Mega Elektroniikka Oy:stä kertoi puheenvuorossaan esimerkkejä ja kokemuksia, joita hän oli terveysteknologia-alan yrityksessään vuosien saatossa kohdannut. Tiihonen korosti erityisesti sitä, että tuotekehitystyö on aina monen eri asiantuntijaryhmän yhteispeliä. 

Viranomaisnäkemystä seminaaripäivässä edusti Valviran ylitarkastaja Jari Knuuttila, joka kertoi esityksessään Valviran roolista sääntelyssä. Samalla hän kuvaili tuotekehitysprosessia, joka tulee käydä läpi kun lähdetään viemään terveysteknologista tuotetta markkinoille.

Opiskelijoilla tilaisuus syventää osaamistaan terveysteknologian alalla

Seminaaripäivä kokosi yhteen useita terveys- ja teknologia-alan yrityksiä.   Lisäksi tietotekniikan hyvinvointiteknologian suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat osallistuivat seminaariin osana hyvinvointiteknologian opintojaan:

– Opiskelijoille päivä tarjosi loistavan tilaisuuden syventää tuotekehitysosaamistaan Suomen johtavien asiantuntijoiden opastuksella, toteaa lehtori Teppo Saarenpää Turun AMK:sta.

Vaikka asiat saattavat regulatiivisten vaatimusten ja säädösten vuoksi tuntua monimutkaisilta alan ammattilaisillekin, on tämänkaltainen osaaminen erittäin kysyttyä ja tarpeellista työmarkkinoilla.

– Seminaareissa opiskelijoilla oli mahdollisuus myös tutustua yritysten asiantuntijoihin sekä verkostoitua tulevaisuutta ajatellen, jatkaa Saarenpää.

Tämä Turussa järjestetty seminaari toteutettiin yhteistyössä Terveysteknologialiiton (FiHTA ry) ja Turun ammattikorkeakoulun InnoHealth projektin kanssa.

InnoHealth-projekti on Turun AMK:n projekti, jossa kehitetään moniammatillisesti terveys- ja hyvinvointiteknologia-aloja Varsinais-Suomessa. Yhteistyötä tehdään niin eri alojen kuin koulutuksen ja työelämän sekä eri koulutusasteiden välillä.