Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.6.2022

Uudella sivustolla seurataan kiertotalouden koulutuksia Suomessa

Vaikka Suomi on kansainvälisessä vertailussa kiertotalouskoulutuksen edelläkävijöitä, ei tarjottavasta koulutuksesta ole vielä kattavaa kokonaiskuvaa. Turun AMK:n koordinoimalle ja moderoimalle sivustolle kerätään laaja katsaus kiertotalouden koulutusmahdollisuuksista. Sivuston avulla seurataan myös kurssitarjonnan kehitystä kansallisesti.

Suomen ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamisessa koulutuksella on tärkeä asema. Kiertotalouden opintotarjonta onkin ripeässä kasvussa: opintopisteiden määrä kasvoi lukuvuonna 2019–2020 tilastoiduista 740 opintopisteestä 1040 opintopisteeseen kuluvana lukuvuonna (2021–2022).

Koulutusta kiertotalouteen -sivustolle tuodaan näkyviin kaikki Suomen kiertotalouskurssit, jotta koulutustarjontaa voidaan tilastoida entistä paremmin ja kursseille on helpompi löytää. Näin kasvavaan kiertotalouden osaamistarpeeseen voidaan vastata. Sivusto on siis tärkeä osa kansallista yhteistyötä.

Koulutustietoja analysoimalla voidaan esimerkiksi puuttua alueellisiin ja oppilaitoskohtaisiin eroihin kiertotalousosaamisessa, yhdistää sisällöltään päällekkäisiä kursseja ja löytää sopivia koulutuksia yksilöllisiin osaamistarpeisiin. Tiedon karttuessa yhä useammat löytävät tarvitsemilleen kursseille, ja koulutusta voidaan lisätä sinne missä puutteita havaitaan.

Sivuston kehitystyötä tehdään osana Circwaste-hanketta. Sivuston lisäksi hankkeessa on SYKEn johdolla kehitetty koulutusindikaattori, jossa seurataan kiertotalouteen liittyvän opintotarjonnan kehitystä Suomessa. Tiedonkeruusta tulee vakiintunut osa Suomen kiertotalouden koulutussysteemiä. Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat koulutuksensa sivustolle itse, ja kootut tiedot tilastoidaan kerran vuodessa.

Kiertotalouden koulutusta tarvitaan jokaisella asteella

Kiertotalousosaamisella on kasvava merkitys kestävässä kehityksessä. On tärkeää integroida kiertotalouden teemoja kaikille koulutusasteille, myös ammatilliseen ja täydennyskoulutukseen.

– Kaikista ei tarvitse kouluttaa kiertotalouden asiantuntijoita, mutta jokaisen on osattava soveltaa kiertotalousajattelua omaan työhönsä, korostaa Turun ammattikorkeakoulun lehtori Annika Holmbom.

Kiertotalouden osaamista vaaditaan tulevaisuudessa yhä uusilla aloilla. Tähän on reagoitava myös tulevaisuuden koulutuksia suunniteltaessa. Tarvitaan nykyistä kattavampi ja monipuolisempi kiertotalouden koulutustarjonta, joka vastaa erilaisiin osaamistarpeisiin. Etenkin suurimpien osaamisaukkojen täyttäminen on aloitettava mahdollisimman pian. Tähän tarpeeseen koulutussivusto vastaa.

Koulutusta kiertotalouteen -sivustoa koordinoi Turun ammattikorkeakoulu osana Circwaste-hanketta. Suomen ympäristökeskus SYKE tutkii koulutustarjonnan vuosittaista kehitystä. 

Tutustu sivustoon: