Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.5.2023

Sairaanhoitajaksi Suomeen? Uusi täydennyskoulutus pätevöittää työvoimaa terveysalalle

Sairaanhoitajaksi Suomessa -projekti tarjoaa maksutonta pätevöitymiskoulutusta sairaanhoitajille, joiden aikaisempi koulutus ei oikeuta sairaanhoitajan ammattipätevyyteen Suomessa. Ensimmäiset opinnot alkoivat tänä keväänä. Hankkeessa Varsinais-Suomea edustaa Turun ammattikorkeakoulu.

Suomessa on jatkuva tarve osaavista sairaanhoitajista. Sairaanhoitajaliiton arvioiden mukaan lähes puolet nyt työssä olevista sairaanhoitajista eläköityy vuoteen 2030 mennessä. Ammattikorkeakouluista valmistuu vuosittain noin 4 500 sairaanhoitajaa, mutta määrä ei riitä vastaamaan kansalliseen tarpeeseen. 

Sairaanhoitajaksi Suomessa -täydennyskoulutus pyrkii edistämään EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien sairaanhoitajien työllistymistä koulutustaan vastaaviin tehtäviin sosiaali- ja terveysalalle. Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoa suomalaisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta, täydentää hoitotyön osaamista vastaamaan Suomessa vaadittavaa tasoa, vahvistaa heidän terveysalan suomen kielen taitoaan sekä ohjata ja tukea Valviran ammatinharjoittamisoikeuden hakuprosessissa.

– Täydennyskoulutus on yksi ratkaisu Varsinais-Suomeakin piinaavaan sairaanhoitajapulaan. EU:n ulkopuolella valmistuneiden sairaanhoitajien osaaminen riippuu aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Aiempi osaaminen pyritään tunnistamaan, ja opiskelijoille luodaan yksilöllinen oppimissuunnitelma. Tuemme opiskelijoiden suomen kielen osaamista nimenomaan terveydenhuollon alalla, kertoo Turun ammattikorkeakoulussa kokonaisuudesta vastaava Mervi Rasilainen.

Nopeampi pätevöitymisväylä sairaanhoitajille 

Valviran ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen edellyttää, että sairaanhoitajan tutkinto tuottaa yleissairaanhoitajan pätevyyden. Osaamisen tulee olla riittävää, jotta työskentely Suomessa sairaanhoitajan työtehtävissä on potilasturvallista. Ammatinharjoittamisoikeus edellyttää myös käytännön suomen kielen taitoa.

– Tällä hetkellä opintotason tutkinnon EU- ja ETA-maiden ulkopuolella suorittaneilta sairaanhoitajilta puuttuu selkeä pätevöitymispolku. Koulutustaan vastaavaan työhön haluavat sairaanhoitajat joutuvat käymään pitkän prosessin ennen työllistymistä. Pahimmassa tapauksessa heidät ohjataan kouluttautumaan uudestaan lähihoitajaksi tai jopa sairaanhoitajaksi alusta alkaen, Rasilainen avaa.

Sairaanhoitajaksi Suomessa -projektin tavoitteena on luoda EU- ja ETA-maiden ulkopuolella kouluttautuneille sairaanhoitajille oma selkeä pätevöitymispolku, joka pyrkii tarjoamaan aiempaa lyhyemmän väylän sairaanhoitajan koulutusta vastaavaan työhön. Hankkeen aikana kehitettävä malli sairaanhoitajan osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on yksi keino vastata sairaanhoitajapulaan Suomessa. Aikaisemmissa hankkeissa vastaava malli on luotu korkeakoulutasoisille sairaanhoitajille.

Täydennyskoulutukseen jatkuva haku

Hanke käynnistyi elokuussa 2022 ja kestää vuoden 2024 loppuun. Siinä ovat mukana Turun ammattikorkeakoulun lisäksi Laurea-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Projektia rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.  

Ensimmäiset ryhmät aloittivat täydennyskoulutuksen maaliskuussa. Koulutukseen on jatkuva haku, ja ryhmiä täydennetään siihen asti, että opiskelupaikat tulevat täyteen hankkeeseen osallistuvissa viidessä ammattikorkeakoulussa.

Jokaisen opiskelijan kohdalla kartoitetaan erikseen osaamisen täydentämistarve, mikä vaikuttaa opintojen sisältöön ja kestoon. Hakuvaatimuksena on vähintään A2.1-tason suomen kielen osaaminen. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutus