Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.10.2023

Turun ammattikorkeakoulu on valittu vähähiilisten hankintojen johtamisen Keino-Akatemiaan

Vähähiilisten hankintojen johtamisen kehitysohjelmassa mukana olevat organisaatiot saavat tukea hankintojen johtamisen toimintamallin ja kategoriakohtaisten toteuttamissuunnitelmien tekoon vähähiilisten hankintojen toteuttamiseksi.

Ohjelman aikana tunnistetaan kategoriakohtaiset päästöjen vähennysmahdollisuudet ja merkittävimmät kategoriat, eli vähähiilisyyspotentiaalit. Tavoitteena on aikaansaada pysyvä toimintamalli ja jatkuvan kehittämisen prosessi, joka kytkeytyy ilmasto- ja vastuullisuusjohtamisen kehittämiseen.

Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteeseen päästään muun muassa vähähiilisten ja päästöttömien hankintojen avulla. Vuonna 2021 hankinnoista johtuvat päästöt olivat jopa 60 prosenttia koko Turun AMK:n hiilijalanjäljestä. Päästöt muodostuvat muun muassa laite-, kalusto- ja kalustehankinnoista, tarjoiluhankinnoista ja kemikaalihankinnoista. Hankinnoilla tarkoitetaan kaikkia tavaroita ja palveluita, joita Turun AMK ostaa organisaation ulkopuolelta.   

– Turun ammattikorkeakoulun strategiassa on vahva tahtotila tukea vihreää siirtymää. Tavoitteenamme on, että työstämme syntyy entistä suurempi kädenjälki ja pienempi hiilijalanjälki. Uusi vähähiilisten hankintojen politiikkamme vie meidät lähemmäs tavoitteitamme, kertoo Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Sonja Lankiniemi

Lankiniemi viittaa Turun ammattikorkeakoulun kesäkuiseen, rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan hyväksymään päätökseen, jonka mukaan Turun AMK:n hankintapolitiikka tähtää hiilipäästöjen vähentämiseen.  

– Pyrimme esimerkiksi suosimaan vähäpäästöisempiä tuotteita ja palveluita ja pyrimme pidentämään hankittujen tavaroiden elinkaarta esimerkiksi vaatimalla korjaamismahdollisuutta tai asettamalla pidempiä takuuaikoja. Mikäli tavaroiden käyttöaika on lyhyt, pohdimme vuokraamista ostamisen sijaan, jatkaa Lankiniemi.  

Akatemian järjestää kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO . Turun ammattikorkeakoulu oli yksi kahdeksasta mukaan valituista organisaatioista. Kehittämistyö alkaa lokakuussa ja kestää viiden kuukauden ajan. Työtä tekee monialainen asiantuntijatiimi.  

– Odotan vaikuttavimpien hankintakategorioiden tunnistamista, verkostoitumista, yhteisiä keskusteluja, vertaisoppimista, käytännön työkaluja hankintojen kehittämiseksi ja seurantaan, jotta näemme, olemmeko menossa oikeaan suuntaan tekemillämme muutoksilla, päättää Lankiniemi.