Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.11.2023

Turku ja sen kumppanit sitoutuvat vahvasti ilmastotyöhön

Turku haluaa olla yksi maailman johtavista ilmasto-, ympäristö- ja luontokaupungeista. Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Turun ammattikorkeakoulu on mukana Turun ilmastokaupunkisopimuksessa.

​​Turku valittiin keväällä 2022 mukaan EU:n 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Kaikkien kaupunkimissioon valittujen kaupunkien tulee solmia ilmastosopimus Euroopan komission kanssa, jossa sitoudutaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmaan mukaan valitut 100 kaupunkia toimivat esimerkkeinä muille, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat olla hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä. 

Ilmastosopimuksiin tulevat mukaan paikalliset, kansalliset ja EU-tason viranomaiset. Samalla tarjotaan uudenlainen rooli kaupunkien asukkaille toimia muutoksen vauhdittajina. Sopimuksissa tehtävistä toimenpiteistä esimerkkejä ovat uudenlainen kaupunkisuunnittelu, kestävän kaupunkiliikkumisen ratkaisut ja ilmastopositiivisen energiankäytön asuinalueet. 

Osana tavoitetta Turku on kutsunut mukaan alueen yrityksiä ja muita toimijoita allekirjoittamaan omat ilmastositoumuksensa osana ilmastokaupunkisopimusta.

– Ilmastokaupunkisopimuksessa on alkuvaiheessa parikymmentä merkittävää toimijaa ja mukaan toivotaan edelleen lisää yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat valmiita edistämään omalta osaltaan Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitetta. Ilmastokaupunkisopimus vahvistaa Turun ilmastotyötä entisestään ja sen näkyvyyttä Euroopan unionissa. Lisäksi ilmastokaupunkisopimus tiivistää ilmastoyhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa, tiivistää Turun ilmastojohtaja Risto Veivo.

Turun ammattikorkeakoulussa pyrimme joka vuosi pienentämään hiilijalanjälkeämme etenkin hankintojen, tilojen ja matkustamisen osalta. Esimerkiksi jo yli 90 prosenttia kampusrakennustemme kuluttamasta energiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä. 

– Korkeakoulun ilmastontyön suurin vaikuttavuus tulee kuitenkin ns. kädenjäljen kautta. Se tarkoittaa opiskelijoidemme ja henkilöstömme osaamisen sekä tutkimus- ja kehitystoimintamme kautta toteutuvaa kestävän kehityksen edistämistä yhteiskunnassa. Tässä työssä kumppanuus on keskeisessä roolissa, sillä ratkaisut kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi syntyvät yhteistyössä, kertoo kestävän kehityksen koordinaattori, yliopettaja Taru Konst Turun AMK:sta. 

Ilmastokaupunkisopimus sitouttaa ilmastotyöhön

Sitoumuksen allekirjoittamalla Turun ilmastotyön kumppanit ilmoittavat sitoutuvansa paitsi Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen toteuttamiseen ja päästövähennyksiin myös viestimään organisaationsa ilmastoteoista, toimimaan ilmastotyön esikuvana sekä osallistumaan Turun ilmastojoukkueen toimintaan.

Mukaan on ilmoittautunut jo 22 Turun alueen toimijaa: Arkea Oy, Bayer Oy, Blue Industry Park Oy, Forum Marinum Säätiö, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Meyer Turku, Turun ammattikorkeakoulu, Turku Energia, Turun Kaupunginteatteri Oy, Turku Science Park Oy, Turun evenkelis-luterilainen seurakunta, Turun kaupunkiliikenne Oy, Turun Satama Oy, Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Turun yliopisto, Turun Ylioppilaskyläsäätiö TYS, TVT Asunnot Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, Varsinais-Suomen hyvinvointialue sekä Visit Turku Archipelago Oy.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi sitoumuksen allekirjoittaneista. Varha on päättänyt jatkaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käynnistämää kestävän kehityksen työtä ja laajentaa sitä kaikille toiminta-aloilleen kansallisten ilmastotavoitteiden mukaisesti.

– Varhalla ilmastotyö sisältää päästövähennysmahdollisuuksien huomioimista rakentamisessa, energiankäytössä ja liikennöinnissä, ruokahävikin hallintatoimia sekä kiertotalouden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveelliset elämäntavat ovat kannaltamme parasta päästöjen torjuntaa, sillä eniten päästöjä aiheuttaa raskaimpien sote-palvelujen käyttö, kertoo strategiajohtaja Leena Setälä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.

Myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on allekirjoittanut oman ilmastositoumuksensa. Seurakuntayhtymä on asettanut ilmastotavoitteekseen saman kuin Turun kaupunki, eli olla hiilineutraali vuonna 2029. 

– Haluamme kulkea Turun kaupungin rinnalla kohti tavoitetta. Olemme esimerkiksi luopuneet lähes kaikissa kiinteistöissämme ja krematoriossa fossiilisen öljyn käytöstä polttoaineena, hankimme hautausmaille ensisijaisesti vain sähkökäyttöisiä koneita ja laitteita, ostamme vain vihreää sähköä, järjestämme vihreitä ripareita, tarjoamme leireillä osalla aterioita vain kasvisruokaa ja olemme laskeneet toimintamme kokonaishiilijalanjäljen seurakuntayhtymälle sovitetulla laskentamallilla, kertoo Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö ja ympäristövastaava Pekka Sorri. 

Sitoumuksia on tarkoitus laatia lisää tulevien vuosien aikana ja saada entistä suurempi joukko toimijoita mukaan hiilineutraalin Turun rakentamiseen. Turun kaupunki on jo vähentänyt ilmastopäästöistä yli puolet, muun muassa investoimalla uusiutuvaan energiaan sekä kiertotalousratkaisuihin, ja on siten pysynyt aikataulussa päästöjen vähentämisen suhteen. 

Asukkaat, yritykset ja yhteisöt onkin nyt tärkeätä saada entistä vahvemmin mukaan aktiivisiin ilmastotoimiin, jotta esimerkiksi liikenteen päästöjä voitaisiin vähentää nopeammin ja luoda lisää kestäviä ratkaisuja tuottavaa liiketoimintaa.  

Kestävä kehitys Turun AMK:ssa

Olemme matkalla kohti hiilipositiivisuutta. Miten me sen teemme?