Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.3.2024

Turkuun laaditaan kokonaisvaltainen kaupunkivesien hallintasuunnitelma

Ilmastonmuutoksen myötä sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat hulevesiongelmat saattavat kasvaa merkittävästi kaupungeissa. Turun AMK:n ympäristöministeriön rahoittamassa kehittämishankkeessa laaditaan malli kaupunkivesien hallintasuunnitelmaksi.

Ilmastonmuutoksen myötä kasvavat tulva- ja hulevesiongelmat vaativat ennakointia ja hallintatoimien suunnittelua. EU:ssa valmisteilla oleva jätevesidirektiivin päivitys velvoittaa kaupunkeja tarttumaan hulevesiin ja tulvaongelmiin entistä voimakkaammin. 

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, jotka virtaavat etenkin taajamien pinnoitetuilta alueilta vesistöihin ilman maaimeytymistä. Ne voivat kuljettaa ravinteita ja haitta-aineita vesistöihin sekä rankkasade- ja tulvatilanteissa jätevesiverkostoon päätyessään ylivuotoja jätevesipuhdistamoissa, jolloin puhdistamatonta jätevettä voi päätyä vesistöihin.

–Vaikka sekaviemäröintiä on Turunkin seudulla vähennetty paljon, päätyy jätevesiviemäriin nykyään vielä paljon hulevesiä etenkin rankkasateiden aikana esimerkiksi kiinteistöistä joissa ei ole omaa hulevesijärjestelmää, viemäriverkoston liitoskohdista, puiden juuriston vaurioittamista kohdista ja kaivonkansien kautta. Tämä aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta jätevesipuhdistamoille, puhdistamokapasiteetti ei  aina riitä, ja joudutaan päästämään jätevesiä puhdistamattomina mereen, toteaa hankesuunnittelija Marcus Pellas Turun ammattikorkeakoulusta.

Turun AMK:n johtamassa hankkeessa pureudutaan ilmastonmuutoksen takia yleistyviin, hulevesien aiheuttamiin ongelmiin laatimalla kaupunkivesien hallintasuunnitelma. Vastaavia kokonaisvaltaisia suunnitelmia ei ole juuri tehty Suomessa. Tarkoitus onkin että Turun suunnitelma voisi toimia mallina muille alueille laadittaville kaupunkivesien hallintasuunnitelmille.

Lähtötietoina kaupunkivesien (hule- ja jätevedet) hallintasuunnitelmaan käytetään hulevesi- ja jätevesiverkostoon asennettavia, ylivuotoja havainnoivia sensoreita, tietoja hulevesi- ja jätevesiverkostosta sekä kaupunkivesien matemaattista mallinnusta.

Päätavoite on tunnistaa ylivuotoja aiheuttavia tilanteita ja ”hot-spotteja”, hulevesi- ja jätevesiverkoston riskikohteita.

–Riskikohteet tunnistamalla voidaan priorisoida korjaustoimia niihin kohteisiin, joissa esimerkiksi tulvimista havaitaan eniten.

Turun alueen kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallinta -hanketta rahoitetaan ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja siinä ovat mukana Turun kaupunki, Turun Seudun Puhdistamo sekä Kaarinan kaupunki.
 

Tutustu tutkimusryhmään