Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.4.2024

Turun seudulle perustetaan kehittämisyhteisö vauhdittamaan rakentamisen vihreää siirtymää

Ilmastonmuutos haastaa myös rakennusalan toimimaan entistä pontevammin vähähiilisyyden edistämiseksi. Turun seudun rakennusalan toimijat yhdistävät voimansa ja osaamisensa Turun ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa, jossa muodostetaan rakennusalan vihreää siirtymää vauhdittava kehittämisyhteisö.

Rakennettu ympäristö tuottaa noin kolmanneksen globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja uusi vuoden 2025 alusta voimaan tuleva rakennuslaki velvoittavat entistä tiukemmin arvioimaan ja pienentämään rakentamisen hiilijalanjälkeä, huomioiden rakennuksen koko elinkaaren ajan ilmastovaikutukset. Samassa yhteydessä tulee voimaan myös rakentamisen tietojärjestelmiin liittyviä uusia vaatimuksia.

Rakennusalan digitalisaatioon ja vähäpäästöisyyteen liittyviä haasteita pyritään kohtaamaan ja ratkaisuja kehittämään Turun AMK:n Rakentaminen 2035 -hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

–Rakennusala on uuden edessä. Vähähiilisyys on tullut mukaan vahvasti. Ennen pitkää rakennuksille tullee ilmastopäästöissä raja-arvot, ennakoi lehtori, arkkitehti Tapio Keiramo, joka vetää hanketta Turun AMK:ssa.

Mukaan kehittämisyhteisöön kutsutaan laajasti alueen rakennusalan toimijoita, kuten rakennusliikkeitä ja alihankkijoita uudis- ja korjausrakentamisessa sekä rakennusten ylläpidossa. 

Myös ohjelmistoyrityksiä tarvitaan kehittämistyöhön. Tietomalleja tarvitaan jotta ilmastopäästöt ja rakennuksen hiilitase pystytään laskemaan.

Kehittämisyhteisö hakee ratkaisumalleja ja ajantasaista tietoa, jalkauttaa uusia innovaatioita sekä tuottaa uutta tietoa kehittämisen pohjaksi tiellä kohti rakentamisen hiilineutraaliutta.

–Vastaanotto on ollut kiinnostunutta. Tarkoituksena on kehittää positiivinen ilmapiiri kehittämistyölle, toimintamalli ja verkosto, joka jatkaisi toimintaansa hankkeen jälkeenkin, tähdentää Keiramo.
–Pyrkimyksenä on varmistaa että Turun talousalueen rakennusalan liiketoiminta on kestävällä pohjalla ja osaa vastata erilaisin vihreän siirtymän edellyttämin menetelmin rakennussuunnittelun ja rakentamisen haasteisiin.

Myös rakennusalan koulutuksessa huomioitava vähäpäästöisyys

Olennainen osa rakentamisen vihreää siirtymää on huomioida rakennusalan koulutuksessa ilmastopäätöjen pienentäminen. Turun ammattikorkeakoululla on tässä alueen ainoana rakennusalan korkeakoulutusta tarjoavana oppilaitoksena erityinen vastuu. Rakentamisen koulutus laajenee entisestään syksyllä 2024 kun rakennusarkkitehtikoulutus aloittaa Turussa.