Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.4.2024

Yksinäisyys yhdistää monia ikämiehiä – palvelumuotoilulla ratkaisuja yhteiskunnalliseen ongelmaan

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat paneutuivat palvelumuotoilun opintojaksolla yhteiskunnallisesti merkittävään haasteeseen, yksinäisyyteen. He tarkastelivat kehittämistöissään sitä, miten iäkkäiden miesten kokemaa yksinäisyyttä voisi vähentää. Tehtävien toimeksiantajana oli Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis.

Teksti: Aleksi Rajamäki

Gerontologian Master School -opiskelijat selvittivät muun muassa sitä, miksi ikääntyneitä yksinäisiä miehiä on hankalaa tavoittaa ja miten heitä tulisi ohjata yhteisöllisten palveluiden pariin. Haasteena on, että toimintaa on tarjolla, mutta siihen ei ole osallistujia.

Opintojaksoon sisältyi itsenenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä palvelumuotoilun näkökulmasta. Lopputöissä keskityttiin todellisen toimeksiantajan palvelun kehittämiseen asiakaslähtöisesti. Opiskelijoita kannustettiin ratkaisemaan etenkin vanhuspalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Huomio yksinäisiin ikääntyneisiin miehiin

Opiskelijat tarttuivat kehittämistehtäviin kriittisesti ja näyttöön perustuen. Anne Aaltosen, Päivi Maineen, Anu Salinin, Pia Vahekosken ja Pia Yliviuhkolan saaman toimeksiannon tarkoituksena oli lisätä yksinäisten iäkkäiden miesten hyvinvointia Porin ja Ulvilan alueella sekä löytää keinoja yksinäisyyden ehkäisemiseen.

– Tehtävä oli osa Hyvis ry:n Huoli pois -hanketta. Naisia on ollut mukana hankkeen toiminnassa melko mukavasti, mutta miesten tavoittaminen on haasteellisempaa, he pohjustivat.

Konseptin ymmärtämistä varten opiskelijat haastattelivat iäkkäitä miehiä ympäri Suomea. Haastatteluissa korostui vuorovaikutuksen tarve: monilla miehillä on halu vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia muiden kanssa, kuulua ryhmään.

Opiskelijoiden mukaan ryhmätoiminnalla on useita kansanterveydellisiä hyötyjä, myös ennaltaehkäisevästi. Yksinäisyyden lievittäminen muun muassa vähentää kustannuksia terveyden ja hyvinvoinnin alueilla.

Vertaistuki korostuu kohtaamisissa

Toinen opiskelijaryhmä tarttui samaan aiheeseen eri näkökulmasta: heidän tehtävänään oli ideoida konkreettista toimintaa yksinäisille ikämiehille. Maija Korvensola, Eeva Kukkonen, Päivi Pohjola, Merit Sylman ja Fanny Värri pohtivat keinoja, jotka voisivat vedota annettuun kohderyhmään.

– Mielekäs ryhmätoiminta lisää hyvinvointia, yhteistyötä ja tasavertaisuutta eri sektoreiden kautta ja ryhmän sisällä. Jokainen saa itse vaikuttaa toimintaan ja osallistua tekemisen suunnitteluun, opiskelijat esittelivät.

Opiskelijoiden ehdotuksen mukaan miesryhmä voisi kokoontua eri paikoissa ei puolilla kaupunkia, ohjaajan opastuksella. Toiminta voisi olla kasvokkain kohtaamista, jossa korostuu vertaistuki. Erilaiset aktiviteetit herättäisivät luontevasti vapaamuotoista keskustelua, ja ryhmään olisivat tervetulleita myös naiset.

– Haastattelimme lähipiiriimme kuuluvia, toimintaan potentiaalisesti osallistuvia ikäihmisiä. Kysyimme, mikä saisi heidät mukaan. Toisaalta halusimme tietää myös mahdollisista estävistä tekijöistä.

Haastatellut miehet muun muassa kokivat, että erillinen ilmoittautuminen voisi olla hyvä tapa sitouttaa toimintaan. Lisäksi toivottiin aktiivista yhdessä tekemistä sekä kohteeseen johdattavia selkeitä opasteita. Tietoa voisi levittää erityisesti lehti-ilmoituksin, ilmoitustauluviestein esimerkiksi terveysasemilla ja kirjastoissa sekä perinteisen puskaradion kautta.

”Yksinäisyyden ilmiö on todellinen”

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry​:n edustajat olivat tyytyväisiä tuotoksiin. Yhdistyksen Huoli pois -hankkeen koordinaattori Mari Rautavan mukaan opiskelijat olivat paneutuneet tehtäviin monipuolisesti.

– Hienoa, että he tarttuivat tähän tärkeään aiheeseen. Opiskelijat tekivät kattavaa taustatyötä ja esittelivät eri toteutusvaihtoehtoja.

– Ratkaisuksi tarjottiin paljon sellaista, jota jo toteutamme käytännön työssä naisten osalta. Miesten tavoittamiseen tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Yksinäisyyden ilmiö on todellista ja koskettaa ikäihmisiä sukupuolesta riippumatta, Rautava kertoi.

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry​ on Satakunnassa toimiva yhdistys, jonka kohderyhmänä ovat mielenterveystoipujat, iäkkäät ja yksinäiset. Yhdistys yhdistää kotikunnan ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia sekä kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta. Huoli pois -hanketta toteutetaan osana toimintaa vuosina 2023–2025. 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, gerontologinen asiantuntijuus