Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.4.2024

Liikunta on olennainen osa syöpään sairastuneen kuntoutumista – Uusi opas korjaa keskeisen puutteen

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijatyönä laadittu opas vahvistaa liikuntaneuvonnan roolia ja edistää sen vakiinnuttamista kiinteäksi osaksi syövän hoitoa. Toinen tuore julkaisu on tarkoitettu hoitohenkilöstölle muistisairaan asukkaan yksilölliseen hoitoon ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.

Syövän hoidon ammattilaisille suunnatun kansallisen liikuntaneuvontamateriaalin puute on nyt korjattu. Materiaalin tarve nousi moniammatilliselta ryhmältä, joka koostui Tyksin syöpäklinikan, Läntisen Syöpäkeskuksen ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen asiantuntijoista.

– Kansalliselle liikuntaneuvontamateriaalille oli tarve, koska sellainen tiettävästi puuttui kokonaan. Syöpäpotilaat liikkuvat liian vähän suosituksiin nähden, kertoo Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan Master School -opiskelija Marianna Mäkelä.

Mäkelä kokosi oppaan syövänhoidon ammattilaisille liikuntaneuvonnan tueksi opintojensa kehittämistehtävänä. 

– Liikunta on turvallista kaikissa syövän hoidon ja seurannan vaiheissa sekä olennaisen tärkeä osa syöpään sairastuneen kuntoutumista. Sähköisessä muodossa oleva tiivis opas helpottaa liikunnan puheeksi ottoa, ja teoriatiedon lisäksi oppaassa on runsaasti konkreettisia liikuntaohjeita, Mäkelä sanoo. 

Opas syöpää sairastavan liikuntaneuvontaan on julkaistu hoito-ohjeet.fi -sivuston Ammattilaisille-osiossa, josta se on luettavissa ja tulostettavissa. 

Kuinka toteuttaa muistisairaan asukkaan yksilöllinen hyvä elämä?

Veera Kotikivi laati Master School -opinnäytetyönä oppaan muistisairaan asukkaan yksilöllisestä hyvästä elämästä ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitohenkilöstön työvälineeksi. Lisäksi hän toteutti ja arvioi koulutusiltapäivän toimeksiantajana toimineelle hoivakodille. 

– Oppaan aihealueet ovat yleisimmät muistisairaudet ja niiden ominaispiirteet sekä muistisairaan asukkaan yksilöllinen hyvä elämä. Aiheesta tarvitaan lisää koulutusta myös tulevaisuudessa, koska muistisairaiden asukkaiden määrä ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä on jatkuvassa kasvussa, Veera Kotikivi muistuttaa. 

Muistisairaalla asukkaalla tulee olla mahdollisuus osallistua kodin askareisiin ja hänelle tulee tarjota mielekästä, hänen omista tarpeista lähtevää toimintaa. Hoitotoimenpiteiden onnistumista voidaan edistää huomioimalla muistisairaan asukkaan yksilölliset tarpeet sekä aiemmat tavat ja tottumukset toimia.

– Koulutusiltapäivä antoi hoitohenkilökunnalle lisää keinoja toteuttaa muistisairaan asukkaan yksilöllistä hoitoa. Hoitohenkilöstön osaamista vahvistamalla turvataan muistisairaan asukkaan mahdollisuus yksilölliseen hyvään elämään, Veera Kotikivi toteaa.

Sosiaali- ja terveysalan uudet ratkaisut esillä

Marianna Mäkelä ja Veera Kotikivi esittelevät opinnäytetöitään avoimessa Turun AMK:n TALK – sote-alan ratkaisut 2024 -webinaarissa. Keskiviikkona 8.5. järjestettävä maksuton tilaisuus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Master School -opiskelijat esittelevät webinaarissa työelämälle tehtyjen kehittämistöidensä tuloksia. 

Muita aiheita webinaarissa ovat muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoavun merkitys perhearjen tukemisessa, ammattiin opiskelevien nuorten ajatuksia omasta hyvinvoinnista sekä tulevaisuuden työhyvinvoinnista ja urapoluista sekä päihteidenkäyttäjien kohtaamisen ja päihteidenkäytön puheeksiottamisen koulutusmateriaali HUS Pää- ja kaulakeskuksen päivystyksille. 

Pääpuhujina ovat THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen, jonka aiheena on planetaarinen hyvinvointi sote-alalla, sekä palliatiivinen asiantuntijasairaanhoitaja (YAMK) Anne-Mari Haavisto Kaarinan kotisairaalasta. Hän kertoo omasta polustaan hoitotyön asiantuntijaksi. 

– Opiskelijat toteuttavat monipuolisia sote-alan ratkaisuja tutkiessaan ja kehittäessään prosesseja työelämäyhteistyönä tai ammattikorkeakoulun hankkeissa. Opinnäytetöistä myös muut voivat saada oppia ja ajatuksia omaan toimintaansa, kertovat tapahtumasta vastaavat Maarit Janhunen ja Salla Grommi Turun AMK:sta.  


 

Webinaari: TALK – sote-alan ratkaisut 2024

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin TALK-webinaari kokoaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat ajankohtaisten puheenaiheiden ääreen. Tilaisuus on suunnattu sote-alan opettajille ja opiskelijoille sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.