Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.5.2024

Ihmisten hyvinvointi ja planeetan terveys ovat kytköksissä toisiinsa – ”On aika laajentaa näkökulmaa”

Planetaarinen hyvinvointi on vielä suhteellisen vieras käsite. Planetaarisella hyvinvoinnilla viitataan siihen, miten ihmiskunnan hyvinvointi ja elämäntapa vaikuttavat koko maapalloon, erityisesti ekosysteemeihin ja ympäristöön.

Teksti: Aleksi Rajamäki, Siiri Welling

– Planetaarinen hyvinvointi painottaa ekologista kestävyyttä ja resurssien käyttöä siten, että maapallon ekosysteemit voivat säilyä terveinä ja tukea nykyisiä ja tulevia sukupolvia, tutkimusvastaava Marion Karppi ja lehtori Irina Katajisto-Korhonen avaavat käsitettä.

Turun ammattikorkeakoulussa on alkanut hiljattain projekteja, joissa paneudutaan planetaarisen terveyden tematiikkaan kansainvälisissä verkostoissa. Esimerkiksi SWEPPP-hankkeessa kehitetään opiskelijoiden ja työntekijöiden osaamista planetaariseen hyvinvointiin.

Projektin tavoitteena on lisätä tietämystä ja koulutustarjontaa kestävän hyvinvoinnin alalla: laajentaa korkeakouluopiskelijoiden, työntekijöiden ja ammattilaisten tietoisuutta kestävän hyvinvoinnin esteistä ja väylistä.

– Konkreettisina toimenpiteinä on laatia näitä tavoitteita tukeva oppimissuunnitelma sekä kehittää ja testata sen pohjalta verkko-oppimismoduuleja sekä oppimateriaaleja. Lisäksi julkaistaan opas kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi, Karppi ja Katajisto-Korhonen esittelevät.

Kestävät ratkaisut edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa

Teemme päivittäin valintoja, joilla pyrimme turvaamaan omaa ja läheistemme hyvinvointia. Ovatko valinnat kuitenkaan aina hyviä planeetan ja tulevien sukupolvien kannalta? 

– Planetaarinen terveys heijastaa ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä. Ilmastonmuutoksen vaikutusta terveyteemme ja päivittäisiin rutiineihimme ei voida sivuuttaa, kertovat toimintaterapeuttiopiskelija Kato Leuckx sekä lehtorit Anu Kuikkaniemi ja Irina Katajisto-Korhonen, jotka kirjoittavat aiheesta Talk by Students -verkkolehdessä.

Heidän mukaansa ympäristöllä on merkittävä rooli toimintaterapian käytännössä. Ilmaston lämpenemisen seuraukset eivät ole vain muuttaneet planeettamme luonnollista ekosysteemiä, vaan myös vaikuttaneet terveyteemme.

– Velvollisuutenamme toimintaterapeutteina on ohjata asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja. Meidän on huomioitava hyvinvointi niin henkilökohtaisella, ammatillisella kuin planetaarisellakin tasolla. 

– Monet käyttämämme mallit sisältävät erilaisia ympäristötekijöitä. Meidän on aika laajentaa näkökulmaamme ja huomioitava globaali ympäristö, kirjoittajat tähdentävät.

Miten edistää planetaarista terveyttä?

Turun ammattikorkeakoulu on lisäksi mukana yhteistyöhankkeessa, joka pyrkii syventämään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten planetaariseen terveyteen liittyvää osaamista. TEACH (Transformative education for advancing competencies in planetary health) -projekti toteutetaan Indonesian yliopiston kanssa.

– Rakentamalla taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää yhteiskuntaa edistetään niin nykyisten kuin tulevienkin sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia, sanoo hankkeen vetäjä, yliopettaja Tuuli Lahti.

Hankkeessa tehdään opetus- ja kehittämisyhteistyötä sekä järjestetään liikkuvuusjaksoja kumppaniorganisaatioiden välillä. Samalla opiskelijat ja korkeakoulujen työntekijät kartuttavat kokemuksiaan työskentelystä monialaisissa, -kielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä.

TEACH on opettamisen kehittämishanke, jonka tuloksena syntyy neljän opintopisteen laajuinen kurssi. Planetaarisen terveyden opetusta integroidaan Turun ammattikorkeakoulun ja Indonesian yliopiston koulutusohjelmiin.

– Hankkeen aikana toteutettava kulttuurien välinen ja monialainen yhteistyö mahdollistaa vertaisoppimisen, Lahti kertoo.