Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.4.2015
Tukialus-logo

Sosionomiopiskelijat matkaavat Tukialuksessa kohti uusia projekteja

Tukialus on Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan innovatiivinen projektioppimisympäristö. Sen tarkoituksena on toteuttaa työelämän tilausten pohjalta esimerkiksi asiakaspalvelua, kokeilu- ja kehittämishankkeita, selvitystöitä sekä yleisö- ja asiakastapahtumia.

Teksti: Tanja Hienonen, viestintäharjoittelija

Tukialus-projekti mahdollistaa ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille uudenlaisen joustavan työelämäoppimisen ympäristön ja yrittämisvalmiuksien kehittämisen. 

-          Työpaikka saa opiskelijatiimin toteuttamaan tarpeelliseksi katsomaansa toimeksiantoa. Opiskelijalla on mielekäs oppimisympäristö, työpaikalta tuleva haaste, joka täytyy selvittää ja hoitaa yhdessä opiskelijatiimin kanssa, kertoo Tukialusprojektia koordinoiva lehtori Juha Knuuttila.

Tukialuksen projekteista yksi tehtiin Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:lle, jonka toiveena oli saada lisää näkyvyyttä ja sitä kautta opiskelijoita mukaan vapaaehtoistoimintaan.

-          Opiskelijat järjestivät yhteistyössä Muistiyhdistyksen kanssa infotilaisuuden, joka mainosti Muistiyhdistystä. Tavoitteena mainonnalla oli houkutella lisää opiskelijoita avustustyöhön yhdistykselle, kertoo projektipäällikkönä toiminut sosionomiopiskelija Janni Ahlroos.

Muistiyhdistyksen mainontaa tehostettiin näyttävällä ja ajattomalla julisteella, jossa olivat kuvattuina Ahlroos ja yhdistyksen jäsen, muistisairas Markku. Tarkoituksena oli antaa kuva saumattomasta yhteistyöstä opiskelijoiden ja muistisairaiden välillä.

Knuuttilan mukaan onnistunut projekti on ensisijaisesti sellainen projekti, jossa opiskelijat ovat saavuttaneet toimeksiantosopimuksessa sovitut tavoitteet.

-          Sosionomikoulutuksen kannalta projekti on onnistunut, jos opiskelija on oppinut yrittäjyyttä, palvelujen tuottamista ja kehittämistä, Knuuttila lisää.

Opiskelijan näkökulmasta onnistunut projekti edesauttaa opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista.

-          Mutta ykköskriteeri on onnistunut palvelutoiminta, Knuuttila painottaa.

Kotikunnas ja Tukialuksen opiskelijat tekivät yhteistyössä vaikuttavuusarvion

 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n organisoiman Avoimet Ovet -hankkeen projektisuunnittelija Satu Järvenpää kävi Turun ammattikorkeakoululla tutustumassa muiden toimeksiantoihin ja haki samalla vinkkejä, mitä Tukialus toimeksianto voisi olla.   

Satu Järvenpää kertoi haastatelleensa opiskelijoita. Hän mietti hyvää ja tarpeellista toimeksiantoa oman työnsä kannalta.

Tukialus-toimeksianto valikoitui selvitystyö Menovinkit -esitteestä, joka on suunnattu kotona asuville ikäihmisille. Esitteessä yhdistykset, järjestöt ja kaupunki mainostavat tapahtumiaan. 

Sosiaali- ja terveyspuolen ammattilaiset käyttävät esitettä työvälineenään. Opiskelijoiden tehtävänä olikin selvittää ammattilaisten näkemykset esitteen hyödyllisyydestä. 

-          Opiskelijat jalkautuivat esimerkiksi geropsykiatrista työtä tekevien sekä palveluohjaajien puheille, lisää Järvenpää.

Toimeksianto helpotti Järvenpään tehtävää, koska työtunnit vähenivät ja he saivat ulkopuolisen näkemyksen asioihin.

-          Mielestäni opiskelijayhteistyö on tärkeää. Työyhteisöt voivat tarjota yhteistyössä koulujen kanssa opiskelijoille mahdollisuuden aitoon työelämälähtöiseen oppimisympäristöön.  

Järvenpää kannustaakin työyhteisöjä tarjoamaan Tukialus toiminnalle monipuolisia toimeksiantoja, ja sitä kautta yhteistyössä tuetaan sosionomien ammatillista kasvua.