Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
ARVO ihmiselle – verkoston avulla moniammatillista tukea elämänhallintaan

ARVO ihmiselle – verkoston avulla moniammatillista tukea elämänhallintaan

ARVO-hankkeen ideana on ruoka-avun ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ylläpitävien toimijoiden kokoaminen yhteen sekä heidän tarjoaman ohjauksellisen toimintansa tukeminen niin, että vähillä resursseilla saadaan aikaiseksi enemmän. Palvelujen yhteensovittamista tarvitaan, koska heikossa elämäntilanteessa olevien ihmisten määrä ja välittömän palvelun tarve on korkea. Erityisesti koronaepidemiasta aiheutuneen kriisitilanteen myötä heikommassa asemassa olevien palveluohjaus ja -tarve ovat lisääntyneet.

Ruoka-avun ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen toimijoiden moniammatillisessa yhteistyössä korostuu asiakaslähtöinen tuki hänen toimintaympäristössään.

ARVO-hankkeen tavoitteet ovat

  1. Vähentää työttömien, työelämän ulkopuolella olevien, osatyökykyisten ja elämänhallinnaltaan vaikeassa asemassa olevien työikäisten sote-palveluista väliin putoamista ja palveluitta jäämistä sekä vahvistaa osallisuuden kokemusta vertaisuuden ja elämänhallintaryhmien avulla.
  2. Kuvata kansalaisjärjestöjen ja diakoniatyön moniammatillinen verkostokartta, jonka avulla toimijat pystyvät reagoimaan työmarkkina-asemaltaan ja elämänhallinnaltaan vaikeassa asemassa olevien henkilöiden tilanteisiin. Tämän lisäksi luodaan uusi verkostomainen työtapa ja työvälineet, jotka antavat tukea kriittisiin siirtymävaiheisiin palvelujen välissä, tukien asiakkaan saattamista palveluiden äärelle.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään osallisuutta tukevia toimintoja ruoka-avun ja matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa (järjestöt, diakoniatyö). Verkostokartan avulla tunnistetaan alueelliset toimijat ja heidän vahvuutensa. 

Uusi verkostomainen työtapa ja työvälineet muuttavat järjestöjen ja diakoniatyön jo olemassa olevaa yhteistyötä yhteiskehittämisen kautta. Yhteiskehittämisen näkyy ARVO-hankkeessa ihmisten ja organisaatioiden välisenä tavoitteellisena ja tasavertaisena yhteistyönä. 

Juurruttamistyöllä verkostokartta, verkostomainen työtapa ja työvälineet otetaan käyttöön toimijoiden arjessa. 
 

ARVO logorivi.png