Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.2.2024
Arts on Prescription in the Baltic Sea Region

Arts on Prescription in the Baltic Sea Region

Arts on Prescription in the Baltic Sea Region -hanke auttaa kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalojen toimijoita osallistamaan mielenterveyden haasteista kärsiviä ihmisiä ryhmämuotoiseen taidetoimintaan heidän mielen hyvinvointinsa parantamiseksi. 

Kuvaus hankkeesta: 
Taidereseptihankkeen tavoitteena on parantaa kansalaisten mielen hyvinvointia. Ajatuksena on, että ihmiset, joilla on mielenterveyteen liittyviä haasteita, kuten masennusta, stressiä tai ahdistusta, tai ihmiset, joilla on riski sairastua näihin (esim. yksinäisyyden vuoksi) saavat lähetteen säännölliseen ryhmämuotoiseen taidetoimintaan. Tällä on osoitettu olevan myönteisiä terveysvaikutuksia ja positiivisia vaikutuksia mielen hyvinvointiin. Haasteina tällaisten taidereseptiohjelmien luomisessa on kulttuuri- ja sotealojen kehittymätön yhteistyö, tiedon puute taidereseptiohjelman perustamisesta, organisoinnista ja arvioinnista sekä pitkäaikaisen rahoituksen puute. Arts on Prescription in the Baltic Sea Region -hankkeessa hankepartnerit kehittävät yhdessä aikaisempaan tutkimustietoon, hankkeen aikana tehtyyn arviointiin sekä hankkeen aikana saatuihin kokemuksiin perustuvan taidereseptimallin, jota voidaan mukauttaa erilaisiin paikallisiin olosuhteisiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiin. Taidereseptiohjelmia pilotoivat paikallis- ja alueviranomaiset yhteistyössä kulttuurilaitosten kanssa ja sitä arvioidaan sen terveysvaikutusten, organisaatiorakenteen ja taloudellisten hyötyjen osalta. Taidereseptihankkeen kokemuksia jaetaan hankkeen aikana myös pilotteja laajemmin muihin kaupunkeihin ja alueille, joita tuetaan hankkeessa tuotettavalla oppaalla ja asiantuntijoiden tuella. Lisäksi hankkeessa käynnistetään vuoropuhelu kansallisten viranomaisten kanssa taidereseptiohjelmien rakenteellisen tuen ja rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Kohderyhmä: Ihmiset, jotka kärsivät lievästä tai kohtalaisesta stressistä, ahdistuksesta, masennuksesta, yksinäisyydestä.

Hankekumppanit: Kolmetoista kumppaniorganisaatiota seitsemästä Itämeren alueen maasta kehittää, testaa ja arvioi taidereseptimallia kolmen pilottikierroksen aikana vuosina 2023–2025. Kumppaneina hankkeessa on muun muassa kuntia, alueita, oppilaitoksia ja yliopistoja.

AOP_logot.jpg