Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.3.2022
Biodiversea LIFE IP

Biodiversea LIFE IP

Suomen suurin satsaus Itämeren lajien ja luontotyyppien suojeluun

LIFE-IP BIODIVERSEA -hanke on Suomen suurin tähänastinen satsaus Itämeren lajien ja luontotyyppien suojeluun.

LIFE IP BIODIVERSEA -hankkeessa kartoitetaan merialueita niiden luontoarvojen tunnistamiseksi, seurataan jo kartoitettujen alueiden tilan kehittymistä, luodaan entistä toimivampi suojelualueverkosto, tutkitaan ihmisen vaikutusta meriluontoon, kehitetään kestävää luontomatkailua sekä tarjotaan tietoa meriluonnon merkityksestä ja sen suojelun tärkeydestä.

Turun AMK:n painopisteenä hankkeessa on Ahvenanmaan merellisen suojelualueverkoston tarkastelu ja täydentäminen. Kartoitukset ja uusien suojelualueiden tunnistaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen, Åbo Akademin ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

Tietoa kerätään mm. vedenalaisista elinympäristöistä ja niiden lajeista, kalastosta, sekä merilinnuille ja merinisäkkäille tärkeistä alueista.