Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.2.2024
Biokaasun hyödyntäminen matkustaja-aluksilla

Biokaasun hyödyntäminen matkustaja-aluksilla

Hankkeen lähtökohtana on tarve vähentää merenkulun päästöjä tulevaisuudessa uusien meripolttoaineiden avulla. Siinä keskitytään uusiutuvien polttoaineiden käytön vauhdittamiseen eli selvitetään, miten biokaasua voidaan tuottaa ja käyttää polttoaineena matkustaja-aluksissa. Hankkeen lähtökohtana on, että nykyään biokaasun tuotanto ja käyttö aluksilla voisi olla mahdollista ja jopa taloudellisesti mahdollista useista syistä. Useiden tutkimusten mukaan orgaanisen jätteen (esim. ruokajätteen tai jäteveden) muuntaminen energiaksi aluksella (jätteestä polttoaineeksi) on teknisesti mahdollista, mutta taloudellisesti haastavaa. Bioreaktori vie merkittävästi tilaa ja sillä on esteettisiä vaikutuksia sekä tehon tuotto on kohtalaisen vähäinen. Olennaista onkin pohtia, kuinka biojätteen hyödyntäminen vain vähäisestikin voitaisiin ottaa aluksilla käyttöön ja millä tavalla. Hanke on ns. toteutettavuustutkimus, jonka tavoitteena on arvioida matkustajalaivassa tuotetun biojätteen hyödyntäminen ja käsittely nykytilanteeseen verrattuna.

Hankkeen päätehtävät ovat seuraavat:

  1. Tutkitaan mahdollisuutta tuottaa ja käyttää biokaasua polttoaineena aluksella (jätteestä energiaa)
  2. Tutkitaan kiintojätteen hyödyntämismahdollisuuksia
  3. Kehitetään aluksella tapahtuvaa jätehuoltoa
  4. Selvitetään vaihtoehtoisen yhdyskuntarakenteen kuormituksen vähentämistä, kun matkustaja-aluksen jätteen purku viemäriverkkoon vähenee.

Hankkeen tuloksena saadaan tulevien päätöksentekoprosessien tueksi selvitys, missä objektiivisesti ja rationaalisesti tuodaan esiin biokaasun polttoainekäytön mahdollisuudet matkustaja-aluksilla. Hankkeessa yksilöidään ne resurssit, joita sen toteuttaminen edellyttää ja analysoidaan ratkaisuja biokaasun keruun ja käytön onnistumiseen. Hankkeessa myös esitetään miten käytännön laajamittainen kokeilu, testaus ja pilotointi voitaisi toteuttaa sekä mitkä ovat testauksen investointivaatimukset ja kustannukset.
.

Euroopan unionin rahoittama_NextGeneration EU.png